China zet punt achter handelssubsidies

Print
China zal niet langer exportsubsidies verstrekken aan verschillende sectoren waaronder de metaalindustrie. Dat meldde Susan Schwab, de Amerikaanse Handelsvertegenwoordiger, donderdag. Daarmee komt een einde aan een van de handelsgeschillen tussen de VS en China. Tegen 1 januari belooft China de stopzetting van de subsidies.
"Dit akkoord toont aan dat twee handelsnaties kunnen samenwerken om hun geschillen onderling te regelen in hun beider voordeel", aldus Schwab, de Amerikaanse Handelsvertegenwoordiger. Met het akkoord komt een einde aan een geschil dat de VS en buurland Mexico inspanden tegen China bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO).

Het akkoord stelt een einde aan de exportsubsidies van het Chinese regime, onder meer in de sectoren van de staalnijverheid, de houtbewerking en de elektronica. China engageerde zich om tegen 1 januari die handelsbelemmeringen weg te nemen.

Onder het akkoord vallen ook de subsidies die het land verstrekte aan Chinese producenten om goederen te produceren om zo import van buitenlandse goederen te vermijden. Beide handelspraktijken zijn door de WHO verboden.

Schwab, in haar functie een naaste adviseur van de Amerikaanse president, noemde het akkoord een overwinning voor de Amerikaanse bedrijven en hun werknemers. Er zijn wel nog vier andere handelsgeschillen lopende bij de WHO tussen beide landen.
Nu in het nieuws