Havenbedrijf heeft nog kritische vragen over steenkoolcentrale

Print
Antwerpen - Het Antwerpse Havenbedrijf is al enige tijd geleden ingelicht over de plannen van de Duitse energieproducent E-ON om in de Antwerpse haven een steenkoolcentrale te bouwen. Het Havenbedrijf verwacht een antwoord op een aantal kritische vragen, en zal daarna het plan evalueren. Dat meldt het Havenbedrijf donderdag.
Het Duitse E-ON heeft op 2 oktboer 2007 al toelichting gegeven bij het project voor de Raad van Bestuur van het Havenbedrijf. "Met het oog op een evaluatie wenst het Havenbedrijf alleszins verschillende parameters en kwantitatieve elementen uitgeklaard en verduidelijkt te zien", luidt het donderdag. Wel heeft het Havenbedrijf nu al een aantal kritische vragen, onder meer met betrekking tot het effect van het project op de milieugebruiksruimte, het ruimtebeslag en de finale toegevoegde waarde voor de industriële clusters in de haven. Wat het milieu betreft, zijn er vragen over thermische pollutie, CO2-uitstoot, NOX, fijn stof en de opvang van restwarmte.

"Zodra het Havenbedrijf in het kader van reguliere procedures formeel op de hoogte zal worden gebracht van het project, zal het de Raad van Bestuur uitnodigen een standpunt hieromtrent in te nemen en te vertolken bij de vergunningsprocedures", luidt het donderdag.
Meer nieuws uit Antwerpen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio