Ook politiek protest door wachtrijen inschrijving Franstalige scholen

Print
Voor een aantal Franstalige middelbare scholen staan dezer dagen lange rijen met wachtenden die hun kinderen er vrijdag willen inschrijven voor de eerste graad. Dat komt door een nieuw inschrijvingsdecreet van minister van Onderwijs Marie Arena (PS).
De politieke reacties op de wachtrijen bleven donderdag niet uit. De oppositiepartijen MR en Ecolo schieten het decreet van Arena af.

Met het nieuwe decreet hoopt minister Arena de sociale mix in de scholen te bevorderen. Tot alle plaatsen zijn ingevuld, mogen scholen geen leerlingen weigeren. Daarom kamperen er nu voor sommige scholen al ouders voor de deur.

In het parlement van de Franse gemeenschap had de MR donderdag een voorstel willen bespreken om het nieuwe inschrijvingsdecreet te vernietigen. Maar dat lukte niet. Volgens de liberalen zorgt het nieuwe decreet alleen maar voor chaos.

Ook Ecolo meent dat het decreet de sociale mix op de scholen niet zal verbeteren. Volgens de groenen zijn het niet de sociaal zwakkere groepen die voor de deuren van de elitescholen kamperen. Die kunnen immers geen verlof nemen of mensen tegen betaling inschakelen om voor de deur post te vatten, luidt het.

Maar ook bij coalitiepartner cdH is er kritiek. Waals cdH-minister André Antoine roept minister Arena op om "de wachtrijen te stoppen en drie scholen te openen". Volgens hem moeten er, afgaande op het gestegen aantal leerlingen, in Waals-Brabant drie nieuwe middelbare scholen komen.

Van vakbondszijde komt er dan weer een positieve reactie. De socialistische vakbond ABVV meent dat het decreet ontegensprekelijk een stap vooruit is, ook al is het misschien niet perfect.
Nu in het nieuws