Autisten hebben meer grijze massa in bepaalde hersenzones

Autistische kinderen hebben meer grijze massa in hun hersenen op de plaatsen waar zich empathie of leervermogen door observatie bevinden dan andere kinderen van dezelfde leeftijd. Tot die vaststelling kwamen Amerikaanse onderzoekers die daarvoor een nieuwe beeldtechniek gebruikten. Maar de 'spiegelneuronen' in de grijze massa functioneren niet naar behoren.

De wetenschappers voerden het onderzoek uit bij dertien autistische jongens met een IQ boven 70 en twaalf niet-autistische jongens. Ze waren gemiddeld elf jaar.

"Onze observatie wijst erop dat het onvermogen van autistische kinderen om relaties aan te gaan met anderen of om normaal te reageren op gewone levenssituaties het resultaat kan zijn van een anomalie in het systeem van de spiegelneuronen", aldus dokter Manzar Ashtari van het kinderziekenhuis in Philadelphia, die het onderzoek leidde.

Spiegelneuronen zijn hersencellen die actief worden wanneer een mens de emoties en sensaties die hij zelf voelt ook ziet bij anderen, aldus de onderzoekster woensdag tijdens de jaarlijkse radiologieconferentie van Noord-Amerika in Washington. Dat mechanisme vergemakkelijkt het leren via observatie en imitatie en het begrijpen van anderen.

In normale hersenen staat een grotere hoeveelheid grijze massa in verband met een hoger IQ, aldus Ashtari, maar bij autisten is dat niet het geval, omdat de grijze substantie niet normaal functioneert. Bovendien bleek bij de autistische kinderen minder grijze massa aanwezig te zijn in het rechtergedeelte van de amygdalus, wat te maken heeft met het onvermogen om sociaal te functioneren. Hoe minder grijze substantie in dat gedeelte, hoe slechter de autisten op sociaal vlak presteerden.

Nu in het nieuws