Bedrijven en scholen voeren steeds strenger rookbeleid

Print
Bijna de helft van de Vlaamse en Brusselse bedrijven gaf in 2006 voorlichting rond roken. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2003. Ook de basis- en secundaire scholen gingen er op het vlak van tabakspreventiebeleid in drie jaar tijd op vooruit.
Dat blijkt uit de resultaten van een peiling door het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG), die donderdag in aanwezigheid van Vlaams minister voor Welzijn en Volksgezondheid Steven Vanackere (CD&V) werden voorgesteld.

Uit de peiling blijkt dat zowat 45 procent van alle bedrijven voorlichting geeft rond roken. Grotere bedrijven (meer dan 1.000 werknemers) halen hogere scores dan kleinere bedrijven (50-100 werknemers). Ook op het vlak van voedings- en bewegingsbeleid scoren grotere bedrijven beter.

"Het is opvallend dat bedrijven die opleidingen rond tabakspreventie aanbieden en werken met een coördinator veel hoger scoren", zegt Els Wouters van het VIG. "Al ontbreekt er bij de meeste bedrijven een coördinator - slechts 6 procent heeft er een - voor voeding en beweging en kan de aandacht voor melkproducten, vers fruit en groenten zonder twijfel beter", klinkt het.

"Bedrijven investeren vaak ook eerder in faciliteiten zoals fietsstallingen, kleedkamers en douches dan in algemene bewegingseducatie of voorlichting. We stellen dus vast dat veel bedrijven geen globaal gezondheidsbeleid voeren", aldus Wouters.

Ook scholen doen het sinds 2003 beter op het vlak van tabakspreventie en voeding. Basisscholen gingen er vooral op vooruit wat tabakspreventie betreft (22,5 procent), secundaire scholen vooral op het vlak van voeding (16,5 procent). Al wijst het VIG er wel op dat de reglementering voor de leerkrachten veel minder streng is dan voor de leerlingen.

Wat voeding betreft, valt vooral de stijgende populariteit van light frisdranken op en ook het feit dat er in 2006 meer secundaire scholen (zes op de tien) regelmatig fruit aanbieden.

Het VIG hield in 2006 een zogeheten "indicatorenbevraging" naar het gevoerde rook-, voedings- en bewegingsbeleid in Vlaamse en Brusselse scholen en bedrijven. Het deed dat in opdracht van de Vlaamse Overheid en in samenwerking met de zogeheten Logo's (lokaal gezondheidsoverleg). In totaal vulden 2.358 scholen en 2.077 bedrijven een uitgebreide vragenlijst in.

Het volledige onderzoek is te vinden op www.vig.be.
Nu in het nieuws