Waterlek Oudenaarde gedicht

Print
Het grote waterlek dat Oudenaarde een tiental dagen in de ban heeft gehouden, is gelokaliseerd en gedicht. Het lek, waarbij 7 miljoen liter water in de riolen stroomde, situeerde zich in een van de zijtakken van een hoofdleiding op het Tacambaroplein in het centrum.
"De precieze oorzaak van het waterlek in de leidingen is nog steeds niet duidelijk", meldt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Eddy Surmont, diensthoofd van de waterdienst, vermoedt dat er verschillende oorzaken aan de basis van het probleem kunnen liggen. "Het is mogelijk dat klimatologische omstandigheden aan de basis liggen van het lek, alhoewel we slijtage ook niet mogen uitsluiten. Het feit dat we de aflopen week het water ook hebben gemanipuleerd door de druk te verhogen of het water zelfs volledig af te sluiten tijdens de werken, zal ongetwijfeld ook wel in ons nadeel hebben gespeeld."

Hierdoor ontstonden tijdens de zoektocht naar het grote lek, waarbij dagelijks gemiddeld 30.000 liter water per uur verloren ging, soms kleinere lekken.
"Dat zijn geen uitzonderingen door de slijtage en het dagelijks gebruik. Toch vernieuwen we jaarlijks altijd een deel van het drinkwaternetwerk."

De zoektocht naar het waterlek sleepte tien dagen aan en kwam aan het licht toen bewoners een drukvermindering op het water waarnamen. "De mensen hebben er gelukkig niet veel hinder van ondervonden. We gingen systematisch te werk, waarbij sectie per sectie werd onderzocht", stelt burgemeester De Meulemeester. "Er was ook een continue watertoevoer voorzien via de noodverbindingen van de maatschappij TMVW."

De speurtocht sleepte lang aan. "Doordat we geen abnormaal grote plassen of verzakkingen opmerkten, was het niet eenvoudig om de bron van alle ellende te lokaliseren in het waternetwerk dat 116 kilometer lang is."

Vorige week vrijdag was er een sprankeltje hoop toen specialisten een onregelmatigheid vaststelden ter hoogte van het bejaardentehuis De Meerpoort en de Vestingen. Zondag dacht de stad de oorzaak van de ellende te hebben gelokaliseerd in een rioolbuis. In beide gevallen bleek het om kleinere lekken te gaan. Woensdagavond ontdekte de stad een lek ter hoogte van het Tacambaroplein. Na een analyse van de drukmetingen donderdagvoormiddag bleek het inderdaad om het grotere waterlek te gaan.

Het kostenplaatje dat aan het grote waterverlies hangt, is gering. "We schatten dat er voor 5.000 euro aan water is verloren. Dat is relatief, omdat we eigenlijk zelf ons water aanleveren met het Oudenaards productiecentrum. Dat kost ons slechts zo'n 25 eurocent per duizend liter, terwijl het water van de watermaatschappij verrekend wordt aan 80 cent per duizend liter", legt Surmont uit. Daarbij komen nog de lonen van alle arbeiders, specialisten en de aannemer die naar het lek gezocht hebben.
Nu in het nieuws