Grote gezondheidskloof tussen armen en rijken in België

Print
Er bestaat in België een grote gezondheidskloof tussen "rijken" en "armen".
Mensen uit lagere inkomensgroepen hebben meer te kampen met chronische aandoeningen, handicaps, depressies en slaapstoornissen. Laaggeschoolden hebben minder gezonde jaren te leven en hun leven is gemiddeld ook vijf jaar korter.

Dat blijkt uit cijfers van het Jaarboek 2007 over Armoede en Sociale Uitsluiting dat donderdag werd voorgesteld door de Universiteit Antwerpen.

Die verschillen in gezondheidstoestand tussen armen en niet-armen kunnen gedeeltelijk verklaard worden door een verschil in levensstijl. Armen roken vaker en gebruiken vaker te veel alcohol. Een andere oorzaak is dat armen dikwijls veel stress ervaren door de situatie waarin ze leven.

Een van de uitdagingen uit het Jaarboek luidt dat de gezondheidszorg betaalbaar moet blijven. Mensen uit de laagste inkomensgroepen zien zich namelijk vaak genoodzaakt om medische zorg uit te stellen wegens de kostprijs. De voorbije jaren zijn de medische kosten sterk toegenomen, en de persoonlijke bijdragen (remgelden) en supplementen wegen zwaarder door. Bij de laagste inkomensgroepen, die de grootste zorgbehoeften hebben, kunnen de kosten voor gezondheidszorg daardoor oplopen tot een ondraaglijk deel van het huishoudbudget.
Nu in het nieuws