Vlaamse kinderen lezen beter dan Waalse

Print
In Vlaanderen lezen de kinderen in het vierde leerjaar goed, maar niet uitmuntend. Dat blijkt uit internationaal onderzoek.
De zwakste leerlingen presteren beter dan in andere landen, maar de sterkste leerlingen halen minder hoge scores. Opvallend zijn ook de slechte resultaten van de Waalse kinderen.

Vorig jaar namen 137 Vlaamse basisscholen op uitnodiging van het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie (CO&E) van de K.U.Leuven deel aan het internationale vergelijkende PIRLS-onderzoek, waarin leerlingen uit het vierde leerjaar lager onderwijs werden getoetst op hun vaardigheid in begrijpend lezen. PIRLS staat voor Progress in International Reading Literacy Study.

Van de 45 deelnemende landen en regio’s staat Vlaanderen op de 13de plaats. Rusland, Hongkong en Singapore behoren tot de top drie. Beperken we ons tot de 14 West- Europese landen, dan staat Vlaanderen op de 6de plaats. Maar de verschillen zijn klein, want alleen Luxemburg doet het significant beter dan Vlaanderen.

Bovendien zijn de leerlingen van het vierde leerjaar in sommige landen gemiddeld ouder, waardoor het een beetje logisch is dat ze beter scoren.

Als dat in rekening wordt gebracht, blijkt Vlaanderen in West-Europa plots op de tweede plaats te staan, na koploper Italië. In de wereldranglijst klimt Vlaanderen dan op naar de 8ste plaats. Op nummer 1 staat Hongkong.

Opvallend is dat Wallonië onderaan de West-Europese landen bengelt. Nochtans scoorde het in de eerste internationale onderzoeken in de jaren zeventig beter dan Vlaanderen. Maar er zijn nog wel meer opvallende resultaten.

• De verschillen tussen leerlingen zijn, met uitzondering van Nederland, nergens kleiner dan in Vlaanderen. Samen met Luxemburg, Nederland en Litouwen slagen onze scholen er het best in om zoveel mogelijk leerlingen (99%) aan het laagste criterium te laten voldoen (zie grafiek). De keerzijde is dat de sterke leerlingen enigszins worden afgeremd. Ze scoren minder goed dan de toppresteerders in acht van de veertien andere West- Europese landen.

• Net als in andere landen met een Germaanse taal heeft Vlaanderen relatief veel problemen met het integreren van de anderstaligen. Vooral de kinderen die thuis Turks spreken, kunnen bij ons minder goed lezen.

• Vlaanderen staat in West- Europa op de laatste plaats met het percentage leerlingen én het percentage ouders met een zeer positieve houding tegenover lezen en op de eerste plaats als het om een negatieve attitude gaat.

• Nergens anders in West- Europa beginnen zoveel leerlingen (25 % in Vlaanderen tegenover 12 % in West-Europa) volledig ongeletterd aan het lager onderwijs.
Nu in het nieuws