Oorlogsellende op muziek

Hamme - In het CC Jan Tervaert weerklinkt zondag 2 december de muziek van Hammenaar Jurgen De Pillecyn (42). Hij schreef Onder den hiel bij oorloggedichten van zijn grootoom Filip De Pillecyn. Deze compositie valt samen met de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog en 90 jaar Passendale.
“Puur toeval”, reageert Jurgen De Pillecyn “Ik dacht al geruime tijd om gedichten uit Onder den hiel van mijn grootoom op muziek te zetten. Die dateren uit de periode 1916-1918, die hij als soldaat aan het oorlogsfront doorbracht. Later zette zijn poëzie ze in de schaduw. Hijzelf repte er nauwelijks over.”

De selectie van de teksten was geen gemakkelijke opdracht voor de componist. “Ik koos eerst zes titels uit de bundel op basis van persoonlijke voorkeur en bruikbaarheid voor het toonzetten. De mooiste gedichten zijn niet altijd deze die zich het best lenen voor een compositie. Om praktische redenen hield ik er een drietal over.”

Overleg tussen tekst- en toondichter was hier niet mogelijk. “Elk gedicht zet een bepaalde emotie in kleur. Bij Patrouille ervaar je angst en onmacht van de gewone piot, in Alte Geschichte de verbittering en het verwijt aan onverschillige oorlogsbonzen. Wanneer ik vallen moest verwoordt het idealisme van wie dagelijks de dood in ogen ziet. De teksten van mijn grootoom bleken tijdens het componeren vrij dankbaar te zijn. Toch voelde ik de noodzaak om ze in te korten of te herschrijven. Dat gebeurt wel meer. In Patrouille nam ik onrust als motief. Dit uit zich in een vloeiende beweging naar een hoogtepunt.

“In Alte Geschichte wisselt cynisch militarisme in hoekige ritmes af met zangerige verzuchtingen. In Wanneer ik vallen moest ligt het accent op sfeerschepping.”
“Deze gedichten herinneren aan de Eerste Wereldoorlog”, vindt directeur Pat Vanderhaeghe van CC Jan Tervaert. “Zij geven goed het lijden en de hoop in de loopgraven weer. Voor de uitvoering doen wij een beroep op de sopraan Greetje Anthoni en pianist Jan Vande Weghe. Die brengen naast Onder den hiel een romantisch-impressionistisch liedrecital met werk van Causson en Strauss.”

Jurgen De Pillecyn, die in het Brusselse woont, studeerde aan de muziekacademies van Hamme en Leuven piano, slagwerk en harmonie, nadien musicologie van de Universiteit Leuven en muziektheorie en orkestratie aan het Brussels Conservatorium. Daar is De Pillecyn is docent. Hij geeft les aan de academie van Schaarbeek en is lid van het Robert Schumann Gesellschaft Düsseldorf.

Wim ONSELAERE
Creatie Onder de hiel, zondag 2 december 15u, CC Jan Tervaert, Kaaiplein 34, tickets 9, 11 en 12 euro. Project is een realisatie van CC Jan Tervaert en het Filip De Pillecyncomité.
Info: 052-48.09.48.
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio