Serviceflats zeer gegeerd

Buggenhout - Het OCMW van Buggenhout organiseerde eerder dit jaar samen met de Arteveldehogeschool uit Gent een behoefteonderzoek bij de senioren van de gemeente. De dienstverlening van het OCMW blijkt vrij goed bekend te zijn.
”Voor dit onderzoek hebben we zo'n twintig vrijwillige jongsenioren opgeleid”, vertelt OCMW-voorzitster Lucienne Cassimon (NCD). ”Zij bezochten samen 267 senioren tussen de 65 en 85 die niet in een rusthuis of serviceflat wonen. 2.273 mensen vallen in deze categorie.”

De enquête polste naar de bekendheid van en daarnaast ook naar de tevredenheid over het OCMW en naar de behoeften en de bezigheden van de senioren. Ze zien het OCMW als de belangrijkste plek waar ze heen kunnen bij problemen. Ook de gemeente en het gemeentebestuur scoren goed. ”Uit de enquête kunnen we besluiten dat de algemene diensten die het OCMW aanbiedt vrij goed bekend zij bij de respondenten”, aldus Cassimon. ”Ook qua tevredenheid scoren we goed. Toch valt op dat de inwoners van Opstal en Briel ons minder goed kennen. Hierin ligt een uitdaging.”

Zelfstandigheid

De Buggenhoutse senioren zijn goed geïnformeerd en doen de meeste activiteiten nog zelf of met de hulp van familie. Zij gebruiken nog regelmatig hun auto om zich te verplaatsen, veel meer dan het openbaar vervoer.

”Wat beleidsprioriteiten betreft, is de belangrijkste met grote voorsprong de vraag naar serviceflats. Ook thuiszorg is essentieel om het zelfstandige wonen langer mogelijk te maken. Er is ook vraag naar nieuwe diensten. Een vervoersdienst zou kunnen inspelen op de eenzaamheid van de mensen. We kunnen ook een klusjesdienst overwegen. Zeker voor senioren die een woning hebben die niet aangepast is aan ouder worden, kan dit een verbetering betekenen”, aldus de voorzitster.

Raf MOORTGAT
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio