Huidig wegennet wordt overbelast

Wommelgem - De conclusie van de projectauditor over de startnota voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Q8 in Ranst-Wommelgem laat weinig aan de verbeelding over: de ontsluiting via de E313 is nagenoeg onmogelijk en randvoorwaarden om dit wel mogelijk te maken, ontbreken.
De startnota schetst de structuur van het nieuwe bedrijventerrein, dat tweehonderd hectare groot is, daarbij in gedachten houdend dat de bedrijven op het terrein goed bereikbaar moeten zijn, het huidige wegennet niet nog meer wordt belast en er een gesloten ontsluitingssysteem voor het bedrijventerrein moet komen.

Er lagen drie scenario’s op tafel, waarvan geen enkel een voldoende krijgt van de auditcommissie. De commissie stelt dat er op verschillende vragen geen antwoord kwam. Kan worden aangetoond dat de E313 niet zal worden overbelast? Kan de ontsluiting worden aangelegd in fases, in functie van de uitbreiding van het bedrijventerrein? Zijn er varianten mogelijk die een gedeeltelijke ontsluiting op Wommelgem impliceren en kan er een parallelweg langs de E313 worden aangelegd?

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken concludeerde al eerder dat extra verkeersbelasting onmogelijk verwerkt kan worden. Aangaande de busbaan op de E313, is De Lijn ontgoocheld dat er niet dieper wordt ingegaan op de ontsluiting op korte termijn. Bovendien zou er geen visie zijn over de toekomstige bedrijvigheid op het terrein, wat een prognose over verkeersdruk moeilijk maakt. In het rapport staan nog meer argumenten die aantonen dat ontsluiting via de E313 nagenoeg onmogelijk is, gezien deze nu al oververzadigd is. Een voorzichtige conclusie is dat het nieuwe bedrijventerrein nog niet voor morgen is en dat de bedenkingen van actiegroep Red de Voorkempen best meegenomen worden in de verdere behandeling van het dossier.

Marc DE SWERT

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio