’Opzegvergoeding’ Integan staat ter discussie

Niel - Op de jongste gemeenteraad werd overgegaan tot het aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Integan op 14 december. De keuze viel op gemeenteraadslid Bart Van der Velde (Open Vld). Na de aanduiding brak er over de ’opzegvergoeding’ van Integan een felle discussie los.
Aanleiding voor de discussie was de ’opzegvergoeding’ die Integan oplegt wanneer een klant besluit over te stappen naar een andere zender. “Integan heeft niet het recht een ’opzegvergoeding’ op te leggen”, benadrukt Vlaams Belang-fractieleider Bart Van Hove. “Met de liberalisatie heeft ieder het recht om een zender naar keuze te kiezen zonder daarvoor een ’opzegvergoeding’ te moeten betalen. Ook burgers van Niel zijn van die wanpraktijken het slachtoffer geworden. Ik heb me schriftelijk tot Testaankoop gericht en ook zij verwerpen die praktijken van Integan. Op 14 december schrijft de intercommunale een algemene vergadering uit. Welk standpunt zal onze afgevaardigde innemen?”

“Onze fractie onderzocht en besprak deze zaak reeds uitvoerig. Integan is een betrouwbare intercommunale en we gaan met hun werkwijze akkoord”, aldus Bart Van der Velde.

Danny Wandelaer, fractieleider van sp.a en afgevaardigde in de Raad van Bestuur van Integan, voegde er nog aan toe dat ook hij, weliswaar telefonisch, zich in verbinding had gesteld met Testaankoop. “Ik kreeg een heel ander verhaal te horen. Testaankoop zwakte het standpunt van Van Hove af. Ze maakten nauwelijks een punt van de werkwijze van Integan”, aldus Danny Wandelaer.

Bart van Hove zei hierop opnieuw met Testaankoop contact op te nemen.

PVR

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio