'Tekort aan seks en tederheid leidt tot depressies bij ouderen'

'Tekort aan seks en tederheid leidt tot depressies bij ouderen'

'Tekort aan seks en tederheid leidt tot depressies bij ouderen'

Print
Ouderen die een tekort aan tederheid, liefde en seksualiteit hebben, lopen grote kans depressief en neerslachtig te worden. De maatschappelijke opinie dat ouderen geen behoefte zouden hebben aan seksualiteit en intimiteiten, moet worden tegengesproken. Dat vindt Albert Neeleman, seksuoloog en psychotherapeut van GGZ Drenthe in Nederland.
Hij komt tot die uitspraken naar aanleiding van een scriptie van een Belgische studente die onderzoek heeft gedaan naar seksualiteit in verzorgingshuizen. Zelf publiceerde hij enkele artikelen over seks als probleem in de ouderenzorg.

"Er moeten in die instellingen betere faciliteiten en meer bewaking van de privacy van de bewoners komen om intimiteiten tussen partners de ruimte te geven. Het is toch bizar als er wel een kamer in een verpleeghuis is om intieme vrienden te kunnen ontvangen, waarvan bewoners dan eerst de sleutel bij de verzorging moeten gaan halen. Verzorgers laten vaak deuren van kamers voor het gemak openstaan."

Neeleman vindt dat er meer nagedacht moet worden over de behoefte aan intimiteit van ouderen. "Er is onder ouderen een groot gebrek aan tederheid. Daarom is het fantastisch dat in sommige verpleeg- en verzorgingshuizen 'snoozelruimten' worden ingericht." Huisartsen zouden volgens Neeleman ook bewuster moeten zijn dat sommige medicijnen de lust negatief beïnvloeden. "Dat is voor ouderen soms erger dan de kwaal waarvoor zij de medicijnen krijgen."
MEEST RECENT