Vlaams parlement keurt decreet lokaal flankerend onderwijsbeleid goed

Steden en gemeenten krijgen meer mogelijkheden om scholen die niet tot het gemeentelijk onderwijs behoren te ondersteunen. Het Vlaams parlement heeft woensdag een nieuw kaderdecreet goedgekeurd over het flankerend onderwijsbeleid.

Belga

Met het decreet wil minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) de gemeentebesturen de ruimte geven om een eigen onderwijsbeleid te voeren met aandacht voor specifieke lokale problemen.

Het decreet voorziet ook in financiële ondersteuning voor een dergelijk beleid. Voor projecten in centrumsteden wordt jaarlijks 1,5 miljoen euro vrijgemaakt. Ook voor projecten in andere gemeenten zullen subsidies toegekend kunnen worden.

Nu in het nieuws