Vlaams Belang hekelt "derde bocht CD&V/N-VA"

Print
Vlaams Belang zegt er verbaasd kennis van te nemen dat het kartel CD&V/N-VA blijkbaar instemt met het loskoppelen van de communautaire onderhandelingen van de regeringsvorming. Dat zou flagrant in tegenspraak zijn met eerdere verklaringen van beide partijen, aldus Vlaams Belang, dat verwijst naar de vraag om garanties van CD&V/N-VA van twee weken terug voor het tot stand komen van een staatshervorming.
"Door het loskoppelen van de communautaire onderhandelingen van de regeringsvorming, worden de Vlaamse verzuchtingen begraven in een zoveelste praatbarak", stelt Vlaams Belang. "De Conventie van Leterme, die uit 20 Vlamingen en 20 Franstaligen zou bestaan die uitdrukkelijk hun aanhankelijkheid aan de Belgische staat zouden moeten bevestigen, zal uiteindelijk niets meer blijken te zijn dan een kerkhof voor de staatshervorming".

.

Nu in het nieuws