Geweld op school neemt toe

Het gevoel dat het geweld op school zou toenemen en zelfs bedreigend wordt, mogen we niet naast ons neerleggen. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke woensdag. Een preventieve aanpak in de scholen is voor de minister van cruciaal belang.

Uit het jaarverslag van het Steunpunt Ongewenst Gedrag op School blijkt dat het afgelopen schooljaar het aantal meldingen van geweld en pesten gestegen is in het Vlaamse onderwijs. In 2006-2007 kreeg het steunpunt 36 oproepen voor verbaal en fysiek geweld, tegenover 23 het jaar voordien.

Vandenbroucke wil bedachtzaam omspringen met het feit dat geweld zou toenemen op de scholen. "Je kan daar lang over discussiëren. Maar je moet er voor waken dat je niet verstrikt in de discussie of het geweld echt toeneemt. Het gevoel dat het geweld bedreigend wordt, onder meer omdat het in het geniep gebeurt of omdat het agressiever en verbaal wordt, mogen we zeker niet naast ons neerleggen. Het vraagt dan ook een preventieve aanpak in de scholen", vindt de Onderwijsminister.

Nu in het nieuws