Donderdag minidebat over politieke situatie

De plenaire Kamer debatteert donderdagnamiddag over de huidige politieke situatie. Dat heeft de conferentie van de voorzitters woensdagmiddag beslist.

Belga

Voor het eerst sinds weken komt donderdag de plenaire vergadering van de Kamer nog eens samen. Op de agenda staat de bespreking en de stemming van twee wetsontwerpen in verband met de sociale verkiezingen van midden 2008. Het gaat om het tweede wetgevende luik dat de uittredende minister van Werk Peter Vanvelthoven (sp.a) heeft voorbereid om ervoor te zorgen dat de sociale verkiezingen volgend jaar kunnen plaatsvinden.

Het eerste ontwerp - waarvoor Kamer en Senaat in oktober al het licht op groen zetten - bepaalt dat de sociale verkiezingen volgend jaar zullen verlopen volgens de bestaande regels. De twee resterende ontwerpen regelen de praktische kant van de stembusslag.

Na de benoeming van een Franstalige raadsheer voor het Rekenhof volgt dan een minidebat over de politieke situatie, waarbij de partijen die dat willen hun gal kunnen spuien over het feit dat het land 165 dagen na de verkiezingen nog altijd zonder nieuwe federale regering zit.

Nu in het nieuws