2006 was goed jaar voor Belgische KMO's, maar kloof groeit

Print
2006 was een goed jaar voor de Belgische kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's), zo blijkt uit het jaarlijkse KMO-Kompas van consultant Deloitte. De meeste financiële indicatoren waar de consultant rekening mee houdt, gingen er het voorbije jaar op vooruit. Maar de globale cijfers verbergen wel de grote ongelijkheid die er bestaat tussen de ondernemingen onderling.
"De kloof tussen de sterkste en zwakst presterende bedrijven blijft aanzienlijk en is tegenover 2004 zelfs nog toegenomen", luidde het bij de voorstelling van het Kompas.

Deloitte Fiduciaire, de afdeling gespecialiseerd in KMO-advies, stelt al drie jaar zijn Kompas samen. Dat baseert zich op de jaarrekeningen van 2.200 KMO's voor het boekjaar 2006. Volgens de consultant zijn het de eerste beschikbare gegevens voor dat jaar. Bij de financiële gezondheid van kleine en middelgrote ondernemingen wordt rekening gehouden met tien financiële kengetallen, die een beeld geven van de financiële onafhankelijkheid van een onderneming, het beheerde werkkapitaal, de productiviteit en rendabiliteit. Deloitte groepeert de resultaten per kwartiel en zuivert de extremen eruit.

.

Nu in het nieuws