"2006 was goed jaar voor Belgische KMO's"

Print
2006 was een goed jaar voor de Belgische kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's), zo blijkt uit het jaarlijkse KMO-Kompas van consultant Deloitte. De meeste indicatoren waar de consultant rekening mee houdt, gingen er het voorbije jaar op vooruit.
Enkel de reële solvabiliteit en het rendement op het aangewend vermogen bleven ter plaatse trappelen. Maar de globale cijfers verbergen wel de grote ongelijkheid die er bestaat tussen de ondernemingen onderling.

"De kloof tussen de sterkste en zwakst presterende bedrijven blijft aanzienlijk en is tegenover 2004 zelfs nog toegenomen", luidde het bij de voorstelling van het Kompas.

De 25 procent slechtst presterende KMO's konden blijkbaar niet profiteren van de gunstige economische situatie om hun performantie te verbeteren. Hun rendement ligt zelfs dramatisch laag, zodat er problemen dreigen indien de economische groei vertraagt. Ook zijn er grote verschillen tussen jonge en oudere KMO's. Die eerste categorie worden gekenmerkt door een hogere productiviteit en meer rendement, terwijl de oudere bedrijven dan weer meer solvabel zijn.

"Ze hebben dus middelen genoeg om te investeren, maar ze moeten zichzelf een stukje opnieuw uitvinden en op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten", verklaarde Nikolaas Tahon, partner bij Deloitte Fiduciaire, de afdeling die gespecialiseerd is in KMO-advies.

.

Nu in het nieuws