Onvoldoende inzicht in kosten van tbs in onderwijs

Tweeënzestig procent van de leerkrachten die vervroegd uit het onderwijs kunnen stappen met de tbs-regeling, doet dat effectief ook, zo heeft het Rekenhof berekend. Tbs staat voor terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen. Volgens het Rekenhof is er onvoldoende inzicht in de kosten en effecten van het stelsel.

De afgelopen vijf jaar daalde het aandeel ter beschikking gestelde personeelsleden met 10 procent, aldus het Rekenhof in een woensdag verspreide mededeling. Het gewoon basisonderwijs kent volgens het hof het grootste aandeel tbs-personeelsleden. De plaats van tewerkstelling heeft weinig invloed op het aandeel ter beschikking gestelde leerkrachten. Het aandeel vrouwen dat tbs geniet, is aanzienlijk hoger dan het aandeel mannen.

Personeelsleden die vóór hun tbs loopbaanonderbreking hadden genomen, ondervonden geen financieel nadeel bij hun uitstap.

Het Rekenhof stelde bij zijn onderzoek van het tbs-systeem vast dat de doelstellingen ervan onvoldoende specifiek en meetbaar waren. "Voorts volgt de administratie de maatregel te beperkt op. Dit jaar had de Vlaamse overheid een afweging en eventueel een aanpassing gepland, die evenwel uitblijven."

Nu in het nieuws