Werknemers Bayer/Lanxess voeren actie - update

Bij de twee Antwerpse chemiebedrijven Bayer en Lanxess blokkeren werknemers woensdag de poorten. Onderaannemers mogen de bedrijfsterreinen niet binnen. Het gaat om een spontane actie van het personeel, dat op die manier druk wil uitoefenen op de directies, zo zeggen de vakbonden woensdag.

De directies van Bayer en Lanxess maakten op 26 september de intentie bekend om 326 werknemers collectief te ontslaan. De directies wilden onder meer de veiligheidsdiensten afbouwen en bepaalde afdelingen outsourcen, wat kwaad bloed zette bij vakbonden en personeel, en wat leidde tot enkele acties. Na het bekendmaken van de intentie tot ontslag, zijn de consultatie- en informatierondes in het kader van de wet-Renault gestart. Die vinden wekelijks plaats en zijn nog steeds aan de gang. Ook vandaag/woensdag vindt er een buitengewone ondernemingsraad plaats in het kader van de wet-Renault.

"De werknemers vinden dat de wekelijkse gesprekken te moeizaam verlopen en dat de directie te weinig oor heeft naar hun verzuchtingen. Met de actie van vandaag wil het personeel druk uitoefenen op de directie", legt Bruno Verlaeckt van het ABVV uit.

"De directie heeft laten verstaan dat ze de consultatie- en informatierondes stilaan wil afronden zodat gestart kan worden met de onderhandelingen over een sociaal plan. We zijn echter nog verre van een oplossing, en ook daarom wil het personeel vandaag druk uitoefenen", voegt Rob Prins van het ACV er aan toe.

Omstreeks 9 uur, bij het begin van de ondernemingsraad, verzamelden volgens Verlaeckt tussen de 200 en 300 werknemers aan het directiegebouw. Voorts wordt woensdag de hele dag aan alle onderaannemers de toegang tot de bedrijfsterreinen ontzegd, zowel in de vestiging op rechteroever in Lillo als in de vestiging op linkeroever in Kallo. Eigen werknemers mogen wel binnen. De productie ondervindt geen hinder van de actie. Normaal betreden dagelijks ongeveer 400 onderaannemers de terreinen van Bayer en Lanxess, dat een afsplitsing is van Bayer.

Eerdere acties bij Bayer en Lanxess werden in oktober opgeschort, nadat er op een bijzondere ondernemingsraad op 17 oktober twee openingen werden gemaakt. De directie beloofde toen om het veiligheidsplan en de plannen rond outsourcing te herbekijken. "Er was toen een principiële verklaring van de directie, maar die moet nog steeds ingevuld worden", zegt Verlaeckt.

"Er komt weinig schot in de zaak en er is nog steeds geen duidelijkheid op papier, wat zorgt voor een blijvende ongerustheid bij het personeel".

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio