Kinderen De Palster charmeren meester Jan

“Mijn school in Amsterdam is veel groter, met veel etnische minderheden. Het onderwijs is ook anders gestructureerd, onze kinderen starten pas als ze vier jaar oud zijn, hier zie ik kleine kruimeltjes van 2,5 jaar. De kleinschaligheid van deze school spreekt me wel aan. Als de bel gaat, staan de kinderen hier rustig in de rij. Bij ons gaat het er rumoeriger aan toe. Maar in de klas leren wij de kinderen ook hun enthousiasme beheersen. Als iedereen door elkaar roept, begrijpt niemand nog iets”, zegt de Nederlandse leraar.

Ook de terminologie verschilt aardig. “Wat jullie een zorgleerkracht noemen, is bij ons een intern begeleider, een IB. Bijzonder onderwijs noemen wij dan weer speciaal onderwijs. Hier hebben de klassen een zithoekje, in mijn klas staat een kasteel. Hoekenwerk is hier duidelijker aanwezig, wij kennen ook wel dozen met reken- en denkopdrachten maar niet zo uitgebreid. Maar net zoals bij jullie letten ook wij erop dat alle kinderen aan bod komen”, vertelt Van Boven.

In het eerste studiejaar leert Juf Ann de kinderen een muurtje bouwen met suikerklontjes en zo ontdekken de kinderen dat geschrankt metselen veel steviger is. Ze geeft ook een waterpas rond en legt uit wat de timmerman zo allemaal doet.

Techniek

“Techniek is de rode draad tijdens het uitwisselingsproject. Onze school besteedt veel aandacht aan wereldoriëntatie zoals de mens en techniek, de mens en de natuur. Omdat technologie het centrale thema is werd onze school gevraagd om mee in te stappen in het uitwisselingsproject. In maart volgt een tegenbezoek en zo leren we veel van elkaar. Ik ben blij dat wij als kleine school in een landelijk dorp kunnen meewerken aan zo’n project”, zegt de directrice.

8

8Dirk VAN REUSEL

Vlaanderen en Nederland hebben een samenwerkingsverband lopen inzake onderwijs. Directies en leerkrachten uit Vlaanderen bezoeken Nederlandse scholen en omgekeerd. Wij keken mee over de schouder van Jan Van Boven een leraar uit Amsterdam die op bezoek is in basisschool De Palster.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio