Kapellen 2008-2013: blikvangers op een rij

De Kapelse gemeenteraad keurde de beleidsplannen voor cultuur, jeugd en sport unaniem goed. De ambities en doelstellingen voor de komende jaren liggen hoog, het aantal geplande realisaties is overweldigend. We zetten de blikvangers op een rijtje.

• Het culturele erfgoed in de gemeente inventariseren. Daarbij wordt ook een sterren-systeem uitgewerkt om de waarde van bv. gebouwen uit te drukken.

• Kleine geschiedenissen van Kapellen naar voor brengen: het samenbrengen van curiositeitenverzamelingen van inwoners, het samenstellen van een fotoboek over het leven in Kapellen voor en door inwoners, en een tentoonstelling met beeldmateriaal over 'de Putse Koers'.

• Een artotheek oprichten waar je kunst kan ontlenen om tijdelijk thuis te plaatsen, maar uitsluitend van Kapelse kunstenaars.

• Een zoekertjeswand in de bibliotheek plaatsen. Niet om een liefdespartner te vinden, maar bv. wel iemand om samen op culturele uitstap te gaan.

• Ter beschikking stellen van wisselcollecties aan rusthuizen, scholen, kinderopvang en asielcentrum. De opstart van boekendienst aan huis voor senioren. De uitbouw van het filiaal in Putte tot een volwaardige bib.

Jeugd

• De opstart van een jeugdmagazine, mét ook aandacht voor cultuur en sport.

• De opstart van een jeugdhuis. Een werkgroep is in oprichting, een locatie wordt gezocht.

• Heropstart van de -16-fuiven.

• De organisatie van drie grote evenementen per jaar voor jeugd en jongeren. Ook de Roefeldag komt terug.

• Uitbreiding van de website van de jeugdraad met een forum.

• De realisatie van een plan met daarop alle jeugdsites, bv. speelpleinen, sport- en fuifinfrastructuur en informele ontmoetingsplaatsen. Ook voor de ouders.

Sport

• Renovatie van de sportinfrastructuur, zoals de kleedkamers van SK Putte. Maar ook de bouw van een nieuw sportcomplex in Putte.

• Wandel- en fietsroutes in onder meer Het Rood en Mastenbos preciezer aangeven.

• Meer grotere evenementen organiseren zoals stratenloop Putte en Iron Kid.

• Sportclubs aansporen doelgroepgericht te werken, naar jongeren, senioren en andersvaliden toe. Ook aanzetten tot buurtsport.

• Een gemeentelijk sportfonds oprichten met steun van middenstand en bedrijven.

8Christophe MATTHIJSSENSMeer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio