Afdeling Natuurpunt gaat van start

heeft nu een eigen Natuurpuntafdeling. Enkele initiatiefnemers kwamen vorig weekend voor het eerst onder die noemer samen om te discussiëren en plannen te maken over goed natuurbeheer.

In het parochiaal centrum Wolffaertshof vond vorig weekend de startvergadering plaats van Natuurpunt Aartselaar. Tot hiertoe behoorde deze gemeente tot het werkingsgebied van Zuidrand Antwerpen.

“Het was een afdeling die zich vanuit een stedelijke werking vooral richtte op natuurbeleving tijdens uitstappen en cursussen in gans Vlaanderen”, zegt initiatiefnemer Luk Smets .“Wij willen in Aartselaar echter een werking die zich veel meer richt op de natuur in de eigen regio.”

Deze evolutie leidde tot de oprichting van een zelfstandige afdeling. “Uiteraard blijft natuurbeheer de kern van de Natuurpuntwerking”, zegt Smets. “We gaan veel aandacht besteden aan inventarisaties van zwaluwen, steenuilen, bermflora, flora en fauna in de bosgebieden, enzovoort. Daarom zullen we regelmatig geleide wandelingen en cursussen inrichten. Samen met Natuurpunt Rupelstreek geven we in 2008 een regionaal tijdschrift uit.”

Na de voorstellingen van het project werd het nieuw bestuur verkozen. Voorzitter Johan Herreman wordt geflankeerd door zeven enthousiaste medewerkers. Daarnaast hebben zich reeds vrijwilligers gemeld voor allerlei kleinere hand- en spandiensten.

Natuurpunt heeft in Aartselaar 220 gezinnen als lid en hoopt via deze intensievere plaatselijke werking nog veel meer burgers aan te spreken.

JW

www.natuuraartselaar.be

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio