Bornems sportbeleidsplan zet deuren open voor nieuwe projecten

Bornem - De gemeenteraad van Bornem heeft het sportbeleidsplan 2008-2013 goedgekeurd. Dit beleidsplan was nodig om subsidies te ontvangen van de Vlaamse regering.
BR> Het nieuwe decreet ‘Sport voor Allen’ werd van kracht op 1 januari 2007. De Vlaamse regering wil hiermee de sportparticipatie van de lokale bevolking ondersteunen en stimuleren. Om die subsidies te ontvangen moet de gemeente wel een sportbeleidsplan opstellen. Dit plan legt de visie en doelstellingen op sportgebied vast voor een periode van vijf jaar.

“Om tot een beleidsplan te komen zijn we zeer grondig tewerk gegaan”, legt sportfunctionaris Marc Vlogaert uit. “We zijn aan alle betrokkenen raad gaan vragen. Naast een verhoging van de subsidies willen we de verschillende verenigingen namelijk ook meer betrekken bij het beleid door bijvoorbeeld op de sportraad te werken met werkgroepen. Ik wil ook de nadruk leggen op onze inspanningen op gebied van integratie en diversiteit. Sportclubs met een G-afdeling zullen kunnen rekenen op extra subsidies. Verder is ook vorming een belangrijk actiepunt.”

Multifunctioneel plein

Vlogaert kijkt ook al vooruit naar enkele concrete projecten. Zo komt er al zeker een multifunctioneel sportterrein in het Breeven. Het terrein krijgt een kunststof ondergrond en wordt omheind met een robuuste afsluiting, vergelijkbaar met de pleintjes nabij het Atomium. Een aanlegsteiger voor pleziervaart aan ‘de kil’ in Mariekerke wordt nog verder onderzocht, net als de bouw van een nieuwe BMX-piste.

JaHi
Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio