Uitblijven benoemingen wordt erg pijnlijk

Dat een nieuwe regering maar niet op de been raakt, veroorzaakt nijpende problemen. Het meest prangend zijn benoemingen die niet kunnen worden uitgevoerd.

Daarbij gaat het niet alleen om de benoeming van toplui. Ook twee nieuwe korpschefs van een lokale politiezone kunnen niet worden benoemd. Griffiers op de rechtbanken evenmin.

Andere dossiers stapelen zich op. Zo heeft Jean-Claude Delepierre van het Orgaan voor de Coördinatie en Analyse van de Dreiging (OCAD) al half september zijn ontslag aangeboden, maar moet hij in functie blijven tot er een nieuwe opvolger kan worden aangesteld. Maar die opvolger kan niet worden benoemd.

Eind april hield het kabinet VerhofstadtII zijn laatste ministerraad met volledige bevoegdheden. Sindsdien wachten de departementen Financiën, het grootste overheidsdienst, en Ambtenarenzaken op de benoeming van een topman. Waarnemende voorzitters moeten de zaak draaiende houden.

Nu in het nieuws