Vlaams Woningfonds put uit reserves om tekort op te vangen

Print
Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft het Vlaams Woningfonds toestemming gegeven om 66,1 miljoen euro reserves te putten uit zijn Fonds B2 om het tekort voor 2007 ten belope van 67 miljoen euro op te vangen.
In de Vlaamse begroting voor 2008 wordt het investeringsvolume voor het Vlaams Woningfonds verhoogt met 100 miljoen euro. Dat antwoordt Keulen op een schriftelijke vraag van Jan Penris (Vlaams Belang).

In juli raakte bekend dat het Vlaams Woningfonds wegens gebrek aan middelen niet meer inging op aanvragen om bestaande woonleningen te herfinancieren door sociale leningen. Deze beslissing blijft van kracht. De problemen zijn het gevolg van de beslissing om de doelgroep uit te breiden tot gezinnen met één kind, de maximale verkoopwaarde op te trekken en het maximaal te ontlenen bedrag te verhogen.

Door de gestegen marktrentevoet is bovendien het aantal vragen tot herfinanciering sterk gestegen.
Nu in het nieuws