Verkeer mag maar in één richting door Heibloemstraat

Heist-op-den-Berg - In de Heibloemstraat, tussen de
Peremansheidestraat en de Lostraat, voert de gemeente Heist eenrichtingsverkeer in. Voorts komt er
een tonnagebeperking in het deel Mechelbaan tot Heibloemstraat.
Naar aanleiding van de aanleg van de rotonde aan de Liersesteenweg, Lostraat en Heist-Goorstraat werden tijdelijke maatregelen genomen om het sluipverkeer in de omliggende straten te beperken. Die maatregelen werden geëvalueerd door de Werkgroep Verkeer, de Adviesraad Verkeer, het schepencollege en de bewoners.

De gemeenschappelijke conclusie heeft nu geleid tot het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Heibloemstraat, meer bepaald in het deel tussen de Peremansheidestraat en de Lostraat in de richting Lostraat. Fietsers en bromfietsers mogen in beide richtingen blijven rijden.

In de Heibloemstraat en Kwadenplasstraat, deel Mechelbaan tot Heibloemstraat, komt er een tonnagebeperking. “Beide maatregelen moeten het sluipverkeer tussen de N10 en het industrieterrein vermijden”, zegt mobiliteitsschepen Carl Verelst (CD&V/N-VA).

PA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio