”Asbestgevaar in containerpark”

Groen Progressief Sociaal (GPS) Stekene dreigt ermee het containerpark in de Bettestraat tegen eind dit jaar te laten sluiten als het gemeentebestuur geen initiatief neemt om de container met asbest af te dekken. Schepen van Leefmilieu Nicole Van Duyse (CD&V) reageert dat vanaf begin 2008 een nieuwe inzamelingsregel geldt.

Met een immens plastic zeil zakten leden van GPS zaterdag naar het containerpark in de ambachtelijke zone Kleine Akker. Met medeweten van de medewerkers van het containerpark kwamen ze de asbestcontainer afsluiten. “Die staat al lange tijd open en bloot midden in het containerpark”, hekelt gemeenteraadslid Jan Van Remoortel. “De gemeente lapt al die tijd de asbestwetgeving brutaal en onverantwoord aan haar laars. Ze stelt zo niet alleen de bezoekers, maar vooral de personeelsleden bloot aan het schadelijke en zelfs dodelijke asbeststof. Sinds augustus dring ik er tijdens de gemeenteraden op aan om de container af te sluiten. Blijkbaar is het moeilijker om 300 euro uit te geven voor een zeil dan 25.000 euro te betalen voor een kunstgrasveld tegen meikevers in de voortuin van het OCMW.”

Om het gemeentebestuur tot actie te bewegen, wil Van Remoortel het containerpark eind december laten sluiten. “We zullen dit niet doen om het de Stekenaars moeilijk te maken. Het is ook niet aan ons om agent te spelen, maar we willen wel de risico’s voor de volksgezondheid van personeel en bezoekers uitsluiten. Asbest wordt ook niet dagelijks aangevoerd, dus wat belet de afdekking van de container”, vraagt het raadslid zich af.

Nicole Van Duyse reageert verrast op de actie. “De richtlijnen van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten wijzen erop dat er nauwelijks een verschil is tussen het inzamelen van asbest in een open of gesloten container”, beweert de schepen. “Vanwege dat geringe verschil lieten we de container niet afdekken. We gaven onze parkwachters wel de opdracht om erop toe te zien dat mensen hun asbestafval voorzichtig in de container zouden deponeren. Het gevaarlijke asbeststof komt pas vrij als de platen worden gebroken. De transporten van de asbestcontainers worden wel afgedekt. Vanaf 1 januari treedt binnen het werkgebied van de afvalintercommunale Mi-Wa een nieuwe inzamelingswijze in voege. Het asbestafval zal dan in big bags moeten aangevoerd worden, zodat elk risico op verspreiding van stof uitgesloten is.”

Yves VREBOS

Mobiliteit en haven

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio