Het Comité I over het Putse koppel Sayadi-Vinck

Print
26 MEI 2005- “De Staatsveiligheid vat haar inlichtingenwerk naar het moslimfundamentalisme te licht op. Als een persoon of vereniging geen strafbare feiten pleegt, dan volgt de Staatsveiligheid hem niet meer.” En dat kan niet voor het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert. In zijn jongste jaarrapport, dat gisteren 25 mei 2005 bekend raakte, behandelt het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, onder meer het dossier van het Putse koppel Sayadi-Vinck, van wie de tegoeden zijn bevroren.
BR>
Nabil Sayadi en Patricia Vinck uit Putte worden er door de VS van verdacht het terreurnetwerk van Al-Qaida te financieren via hun humanitaire organisatie, de Global Relief Foundation (GRF). Het koppel werkte voor de Belgische afdeling hiervan, de Stichting Wereldhulp. Sayadi werd in 2002 Belg, hij is actief in de caritatieve sector en in 1994 stichtte Sayadi de Belgische tak van GRF. Negentig procent van de hulp die GRF biedt, gaat naar onrustige gebieden in de Balkan. Volgens het Amerikaanse FBI was één van de medeoprichters van GRF Osama Bin Laden. Het FBI beweert trouwens dat het een gesprek kon onderscheppen tussen Sayadi en de privé-secretaris van Bin Laden, Wahdi El Hage, die later in de VS levenslang kreeg voor terroristische aanslagen op Amerikaanse ambassades.


Patricia Vinck


Op 14 december 2001 besloten de VS om de tegoeden van 169 organisaties, verdacht van terroristische activiteiten, te blokkeren. Ook die van GRF werden geblokkeerd. Sayadi werd in de VS gedagvaard door Amerikaanse burgers die hem ervan beschuldigen deel uit te maken van Al-Qaida. Sayadi ontkent alles.

Sinds januari 2003 zijn de bankrekeningen van Sayadi en Vinck in België bevroren omdat ze - door toedoen van de VS - op de lijst van de Verenigde Naties staan van organisaties die het terrorisme steunen. Het koppel staat nu nog altijd op die lijst en de lijst werd nog eens bevestigd op 5 januari 2005. Volgens het Comité I zou de VN nog op 10 maart jl. hebben geweigerd om hen van de lijst te schrappen.

Tot op heden kon in België echter geen crimineel feit van Sayadi en Vinck worden vastgesteld. De inlichtingendiensten vonden ook geen hard bewijs voor de banden met Al-Qaida of met het terrorisme. Maar er loopt nog altijd een onderzoek bij de financiële sectie het federaal parket.

Beide Belgische inlichtingendiensten, Staatsveiligheid en de militaire veiligheidsdienst ADIV, volgden het Putse koppel, maar doen dat nu niet meer actief. Het Comité I meent dat deze onderzoeken volledig terecht waren. "De bestaande achterdocht over de humanitaire activiteiten van Sayadi is redelijk en gerechtvaardigd om drie redenen: zijn contacten met radicale islamisten in België en in het buitenland; de financiering die hij kreeg van personen die in het buitenland in gerechtelijke onderzoeken naar terrorisme betrokken zijn; de eigenaardige aard van sommige goederen, die hij naar het buitenland stuurde en die volgens het FBI van militaire aard zijn".

Niet alleen de Staatsveiligheid, maar ook de ADIV mocht van het Comité I het koppel volgen omdat Sayadi materieel van defensie had gekocht en ervan werd verdacht dat hij NBC-materiaal (nucleair, biologisch of chemisch materiaal) had vervoerd naar gebieden in de Balkan, waar Belgische strijdkrachten actief zijn.

Maar toch heeft het Comité I veel kritiek op de werkwijze van beide diensten.

* Het Comité I geeft de Staatsveiligheid er alweer van langs omdat zij haar strijd tegen het moslimterrorisme te licht opvat. Als een vereniging in België geen strafbare feiten pleegt, dan volgt de Staatsveiligheid ze niet meer. Daarom is het opvolgen van islamitische ngo's (niet-gouvernementele organisaties) voor de Staatsveiligheid momenteel "niet meer prioritair". En dat kan voor het Comité I níét. "De logistieke steun die door sommige ngo's en vzw's vanuit ons land wordt geboden aan gewelddadige bewegingen in het buitenland (die al of niet terroristisch worden genoemd), vormt zeker en vast een potentiële bedreiging voor de externe veiligheid van de staat", luidt het. De Staatsveiligheid heeft een "te beperkte, te juridische kijk op haar taak". Drie jaar geleden al vond het Comité I dat de Staatsveiligheid "te politiek correct was" en daardoor moslimfundamentalisten in België onvoldoende volgde. Er is blijkbaar niet genoeg veranderd.

* De Staatsveiligheid krijgt bovendien kritiek omdat zij vindt dat de ADIV, de militaire veiligheidsdienst, zich niet moet bezighouden met het moslimfundamentalisme. Maar daarmee gaat het Comité I niet akkoord.

* De Staatsveiligheid speelde van in het begin informatie over Sayadi door aan de VS. Ze klaagt dat ze van de VS te veel informatievragen rond terrorismeverdachten krijgt. De Staatsveiligheid moest dus prioriteiten opstellen, maar volgens het Comité I gaf de directie daarvoor "niet de minste duidelijke richtlijn of strategische keuze".

* Het Comité I heeft ook vragen over "het bestaan, de aard en de beoordeling van criteria op grond waarvan mensen en groepen worden opgenomen op lijsten van terroristische groeperingen."

* Staatsveiligheid en ADIV hadden in de zaak van het Putse koppel "een strijdige benadering", zegt het Comité I. De samenwerking tussen beide diensten was ver te zoeken. ADIV startte een schaduwoperatie van het koppel, zonder weet te hebben van eerdere volg-acties van de Staatsveiligheid. Sayadi had snel ontdekt vanuit welke post hij werd gevolgd en welke auto's dat deden. Volgens ADIV mislukte haar volg-operatie omdat de Staatsveiligheid niet de nodige informatie had doorgespeeld, volgens de Staatsveiligheid verliep de samenwerking met de militaire veiligheid "goed". Het Comité I zegt dat de beweringen van beide diensten niet te controleren zijn omdat ze geen geschreven stukken hebben bijgehouden van hun samenwerking, terwijl dat nochtans moet. De taakverdeling tussen beide diensten is vaag: waarom werd de Staatsveiligheid wél gecontacteerd bij de beslissing om de gelden van Sayadi te bevriezen en de ADIV niet? Ondertussen is wel een samenwerkingsprotocol ondertekend tussen de twee diensten.

* Beide inlichtingendiensten hebben in het dossier van het Putse koppel gebruik gemaakt van bijzondere opsporingsmethodes (gebruik van informanten, langdurige observatie, waarneming met speciale technische snufjes) die alleen voor de politiediensten wettelijk zijn geregeld. Het Comité I vraagt zich af "of de inlichtingendiensten hun specifieke opdrachten in deze zaak niet hebben overschreden". In ieder geval is de aard van de "technische" samenwerking tussen de inlichtingendiensten en de politie helemaal niet duidelijk. Dat moet veranderen, meent het Comité I.

* Ook het parket krijgt ervan langs. Sayadi kreeg in 2002 de Belgische nationaliteit zonder dat de Staatsveiligheid advies kon geven. Waarom werd haar advies niet gevraagd? Eerder in 1995 werd Sayadi's verzoek om Belg te worden afgewezen na een heel ongunstig advies van de Staatsveiligheid.

.

Nu in het nieuws