cdH vraagt garanties voor heropstarten onderhandelingen

Print
Door de houding van de Vlaamse partijen, die de confrontatie zijn aangegaan, zijn de onderhandelingen nu opgeschort. Dat zegt cdH-voorzitster Joëlle Milquet woensdagavond in een mededeling.
Om die opnieuw op te starten, vraagt het cdH garanties over een onderhandelde oplossing voor BHV en een engagement om zich inzake de staatshervorming te houden aan de zogenaamde non-paper van ex-verkenner Herman Van Rompuy.

Om de stabiliteit van het land te verzekeren wil Milquet zo snel mogelijk een regering op de been krijgen die een sociaal, economisch en ecologisch programma uitvoert. Ze koppelt daar wel een aantal voorwaarden aan vast: de wil moet bestaan om een sterk federaal beleid uit te bouwen, de Belgische staat mag er niet verzwakt uitkomen en terwijl de behandeling van de BHV-wetsvoorstellen opgeschort is, moet er een onderhandelde oplossing komen.

Inzake staatshervorming eist Milquet dat oranje-blauw zich houdt aan de spooknota die Van Rompuy tijdens zijn verkenningsopdracht opstelde. Die voorzag een gefaseerde aanpak van de staatshervorming met een Raad van Wijzen die op zoek dient te gaan naar de nodige steun voor institutionele hervormingen.

Daarbij moeten alle democratische partijen betrokken worden en dient er een evenwichtige tweederdemeerderheid te worden gevonden. Het kan dus niet dat er een staatshervorming komt die enkel door Vlaamse partijen wordt gesteund.

Wat BHV betreft betreurt Milquet dat de formateur nooit concrete voorstellen op tafel heeft gelegd die tot echte onderhandelingen konden leiden. De voorbije vier maanden werd hierover dus nooit onderhandeld, stelt de cdH-voorzitster vast.

Teleurstelling is er volgens Milquet ook omdat de Vlaamse partijen ervoor gekozen hebben om niet te onderhandelen, maar om iets op te leggen. "Het resultaat is zeer erg, omdat het evenwicht in ons land en het respect voor een van de twee landsdelen verstoord is", luidt het.

"Dit is een kaakslag voor meer dan vier miljoen Franstaligen en een kaakslag voor de democratie, aangezien de goedkeuring tot stand kwam dankzij de stemmen van extreem rechts".

Dat de Franstalige partijen de koppen bij elkaar steken, vindt Milquet dan weer wel positief. Wellicht roepen ze een belangenconflict in en trekken ze later aan de alarmbel, wat de bespreking van de BHV-wetsvoorstellen voor lange tijd stillegt.

Aangezien de Vlamingen hun unilaterale visie opleggen en voor de confrontatie kiezen, zijn de onderhandelingen op dit moment in de feite opgeschort, besluit Milquet.

.

Nu in het nieuws