Defensie rekruteert 1.700 militairen in 2008

Defensie rekruteert 1.700 militairen in 2008

Defensie rekruteert 1.700 militairen in 2008

Print
Het ministerie van Defensie gaat in 2008 bijna 1.700 militairen rekruteren. Dat zijn er 200 meer dan vorig jaar. Er komen ook 300 reservisten bij en een aantal burgers, zo is vernomen van militaire bronnen.
Het gaat om 300 plaatsen voor officieren, 435 voor onderofficieren en 941 soldaten, goed voor in totaal 1.676 mensen. Het leger blijft rekruteren om haar personeel te vernieuwen, en dat ondanks de beslissing van de regering om het aantal effectieven bij het ministerie van Defensie tegen 2015 terug te brengen tot 37.725 mensen.

De nieuwe militairen krijgen een ander statuut, dat van een zogenaamde gemengde carrière. Wie voor het leger komt werken engageert zich voor een carrière van 10 tot 12 jaar, tijdens dewelke buitenlandse missies mogelijk zijn.

Daarna zijn er verschillende mogelijkheden. Een voortzetting van de carrière, vooral voor kaderleden, een interne mutatie naar een job als burger of een externe mutatie naar een job buiten het leger, maar met begeleiding.
MEEST RECENT