Vader van Angelica blijft in de cel

Print
Het Hof van Cassatie heeft woensdagnamiddag het beroep van Javier Loja, de vader van de 11-jarige Angelica, tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van Brussel verworpen. Die had op 2 oktober 2007 beslist dat hij in de cel bleef. De man blijft bijgevolg nog altijd opgesloten in een gesloten centrum.
Volgens sommige documenten is Javier Loja geboren in Ecuador op 10 februari 1974; volgens andere is de man geboren in Colombia op 20 juli 1980.

Woensdagvoormiddag verklaarde Loja voor het Hof van Cassatie dat hij geboren is in Colombia op 10 februari 1974 en dat hij de dubbele nationaliteit heeft, aangezien zijn vader Ecuadoraan is. Volgens de man heeft de gemeentelijke administratie van Bogota een fout gemaakt wat zijn geboortedatum betreft.

De vader van Angelica zei eveneens dat de Belgische wet hem moet toelaten op het Belgische grondgebied te blijven, omdat hij ook de vader is van een kind dat in ons land geboren is.

In zijn vertoogschrift in cassatie herinnerde meester Christophe Marchand eraan dat de raadkamer de invrijheidsstelling van zijn cliënt had bevolen, in de veronderstelling dat hij geen gevaar vormde voor de publieke orde. De procureur des konings ging in beroep tegen die beslissing bij de kamer van inbeschuldingstelling, die de beslissing hervormde, waardoor Javier Loja in het gesloten centrum opgesloten bleef.

.

Nu in het nieuws