Staking Post Brussel: gedeeltelijk akkoord na overleg

Print
Volgens de liberale vakbond VSOA is er woensdag bij de overlegvergadering tussen de vakbonden en de directie van De Post een akkoord bereikt. Volgens het VSOA heeft de directie beloofd dat met de invoering van de nieuwe uurroosters geen enkele dienst nog voor 5.30 uur 's ochtends zou moeten beginnen te werken. Over het startuur van bepaalde nachtploegen zou nog geen akkoord bereikt zijn.
"De onderhandelingen verliepen erg moeizaam, maar we zijn blij dat de directie eindelijk gevolg heeft gegeven aan de verzuchtingen van onze mensen", zegt vakbondsafgevaardigde Danny Van Hee. Volgens Van Hee stemde de directie in met een nieuw startuur voor de ochtendploegen. "Wij hebben gevraagd om de ochtendploegen pas om 6 uur 's ochtends te laten beginnen in plaats van om 3 of 4 uur, maar verder dan 5.30 uur wou de directie niet gaan. Daar zijn wij uiteindelijk mee akkoord gegaan", aldus Van Hee.

Volgens Van Hee zullen de overeengekomen uren van toepassing zijn op alle uitreikingscentra in het Brussels gewest. "Wij wachten nog op de ondertekening van de overeenkomst. Tot dan is het onzeker of er nog acties volgen. Vooral omdat over het startuur van de nachtploegen nog geen volledig akkoord bereikt werd".

Deze en vorige week hielden sorteerders, postbodes en autobestuurders van verschillende uitreikingscentra van De Post in het Brussels gewest prikacties om hun ongenoegen te uiten over de nieuwe dienstroosters die begin 2008 zouden ingevoerd worden.
MEEST RECENT