Politieke reacties na stemming in kamercommissie

Politieke reacties na stemming in kamercommissie

Politieke reacties na stemming in kamercommissie

Print
Bij Open Vld viel geen euforie te bespeuren over de stemming in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Zowel Bart Tommelein als Luk Van Biesen benadrukten dat een dialoog met de Franstaligen beter was geweest. "Dat was echter niet mogelijk", stelde Tommelein na afloop. De partij wacht nu op een initiatief van de formateur.
BR>
De Vlaamse liberalen beseffen dat BHV met de stemming in commissie niet is opgelost. De Franstaligen zullen nu immers tal van procedures in het leven roepen. "Zo verdwijnt een stuk van het communautaire van tafel", zei Tommelein, die het nog had over een zeer symbolische stemming.

Van Biesen, die afkomstig is uit faciliteitengemeente Kraainem, toonde zich achteraf "zeker niet euforisch". Hij wees erop dat het door de alarmbelprocedure en belangenconflicten nog een hele poos kan duren alvorens de splitsing van de kieskring effectief in het Staatsblad zal verschijnen. "Het probleem is niet van de baan", zei hij.

Ook Van Biesen had liever een onderhandelde oplossing gezien, zodat de regeringsonderhandelaars hun werkzaamheden op een normale manier hadden kunnen voortzetten. Maar ook hij stelde dat er geen wil was bij de Franstaligen om tot een akkoord te komen. Niettemin raadt hij de Franstaligen aan de "wil van de kiezer te respecteren". De bruggen zijn volgens hem echter niet opgeblazen.

Open Vld blijft intussen in oranje-blauw geloven, maar wacht op een initiatief van formateur Leterme. De partij neemt in een persbericht acte van de stemming in de commissie, maar geeft toe dat met die stemming het probleem zeker niet van de baan is.

Olivier Maingain
FDF-onderhandelaar Olivier Maingain ziet nog een mogelijke toekomst voor oranje-blauw, maar zegt dat de institutionele dossiers en BHV voor maanden worden begraven door de stemming in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Die stemming heeft het vertrouwen "zwaar beschadigd", aldus Maingain.

Volgens Maingain was het de taak van formateur Leterme om zijn partij (CD&V) te overtuigen om niet te stemmen, maar mist het CD&V-kopstuk daarvoor de autoriteit. Maingain vindt niet dat hij Leterme heeft beledigd. "Zeggen dat hij niet het talent heeft van Verhofstadt, is dat een belediging?", aldus Maingain.

De FDF-kopman zegt dat oranje-blauw nog een kans verdient en dat het jammer zou zijn dat alle akkoorden rond de sociaal-economische dossiers zouden worden weggegooid. Hoe het nu verder moet en of Leterme formateur kan blijven, zal in de komende uren en dagen blijken, aldus Maingain.

Demotte roept op tot Franstalig front (PS)
De Waalse minister-president Rudy Demotte heeft woensdag de Franstalige partijen opgeroepen één front te vormen en samen een project uit te werken, nu de Vlamingen in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken het wetsvoorstel voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde hebben goedgekeurd.

"De gemeenschappen voeren een machtsstrijd in tegenstelling tot waar het coöperatief federalisme voor staat. Ik betreur dat", aldus Demotte in de marge van de plenaire vergadering van het Waals parlement.

Volgens Demotte hebben de Franstalige partijen zich tot nu beperkt tot het weigeren van de Vlaamse eisen. Hij vindt het nu tijd om rond de tafel te gaan zitten om te weten wat ze willen.

De Waalse minister-president roept de oranje-blauwe onderhandelaars intussen op om niet in de partijpolitieke logica te stappen. "Het is tijd voor één Franstalig front", aldus Demotte. We mogen onze politieke krachten niet verdelen. Alle Franstalige politieke formaties moeten rond de tafel zitten."

Volgens Demotte mag de prijs voor een oranje-blauwe coalitie geen breuk betekenen in het Franstalige front. "Dat zou een fout zijn", aldus Demotte.

Jo Vandeurzen (CD&V N-VA)
CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen wil doorgaan met oranje-blauw en met formateur Yves Leterme. Dat heeft hij verklaard na afloop van de CD&V/N-VA-fractie en het overleg met de oranje-blauwe delegatieleiders.

Vlak voor de vergadering van de commissie Binnenlandse Zaken verklaarde Vandeurzen: "We hebben maximale inspanningen gedaan voor een onderhandelde oplossing. Er was echter geen draagvlak of een consensus. Op een bepaald moment moet je beslissen. Nu laten we het parlementaire spel spelen", verklaarde de CD&V-voorzitter.

Voor speculaties rond een oranje-blauwe noodregering vond Vandeurzen het nog te vroeg. Zijn partij wil in elk geval voort met oranje-blauw en met Yves Leterme als formateur. "Wij hebben belangrijke deelakkoorden afgesloten en willen de gesprekken voortzetten. Wij hebben dat de andere partijen al duidelijk gemaakt", dixit Vandeurzen.

Of die andere partijen hetzelfde denken, wist hij nog niet te zeggen. Daarvoor is het volgens hem wachten op de reacties van de Franstalige partijen.

Voor Vandeurzen kon de kritiek van FDF-onderhandelaar Olivier Maingain op formateur Leterme ook niet door de beugel. Maingain dreigde er woensdagochtend mee het vertrouwen in Leterme als formateur op te zeggen als er gestemd zou worden in de commissie en leverde ook dinsdag al zware, persoonlijke kritiek op Leterme.

Tine Van der Straeten (Groen!)
"Ik wil een oplossing voor BHV. Door een stemming van gemeenschap tegen gemeenschap raken een oplossing en een splitsing verder weg dan ooit". Dat verklaarde kamerlid Tinne Van der Straeten woensdag na afloop van de stemming van het Vlaamse splitsingsvoorstel.

Het groene kamerlid was woensdag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken de vreemde eend in de bijt. Als enige Vlaams commissielid onthield ze zich bij de stemming over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.

Volgens Van der Straeten is er geen oplossing uit de bus gekomen door de "onkunde" van oranje-blauw. Ze vreest ook voor een institutionele crisis, waardoor oplossingen voor andere "echt belangrijke problemen" op zich zullen laten wachten.

Benoît Cerexhe (cdH)
De politieke crisis die België als 150 dagen in de ban houdt, heeft negatieve gevolgen voor het imago van ons land in het buitenland en schaadt de Brusselse economie. Dat heeft de Brusselse minister van Economie Benoît Cerexhe woensdag gezegd in de marge van een persconferentie over een telefoonlijn voor Brusselse ondernemingen in moeilijkheden.

"Brussel is een investeringsgebied en investeringen hebben stabiliteit en juridische zekerheid nodig", aldus Cerexhe. Volgens de Brusselse minister zorgt de huidige onzekerheid voor ongerustheid bij de burgers, wat niet goed is voor de consumptie.

De afwezigheid van een federale regering ligt volgens Cerexhe "erg moeilijk" met de dalende koopkracht van de burgers door de stijgende voedings- en energieprijzen. "We hebben dringen een oplossing nodig. De crisis heeft lang genoeg geduurd", aldus Cerexhe.

Mechior Wathelet (cdH)
Melchior Wathelet, kamerlid voor de cdH, noemt de stemming in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken "onaanvaardbaar". "Het kan niet dat één gemeenschap zijn wil oplegt aan een andere gemeenschap. Door een stemming kan je niet onderhandelen", aldus Wathelet. Hij spreekt van een breuk van het evenwicht.

Volgens Wathelet gaan de Franstalige partijen nu samen bekijken wat ze zullen doen, bijvoorbeeld een alarmbelprocedure starten of een belangenconflict inroepen.

Michel Doomst (CD&V N-VA)
CD&V-kamerlid en burgemeester van Gooik Michel Doomst reageerde tevreden op de stemming in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. "Dit is niet zomaar een symbooldossier. Na jaren van niets doen aan het dossier is het nu eindelijk gestemd", verklaarde hij na afloop.

Dat de onderhandelingen uiteindelijk niets hebben opgeleverd, is volgens Doomst niet de fout van de Vlaamse christendemocraten. "Wij hebben onze sterkste mensen ingezet, maar de Franstaligen willen niet mee. Dan moeten ze ook niet verwonderd zijn dat ze dit oogsten. Dit gaat over respect voor de gemeenschappen", klonk het.

Hans Bonte (sp.a)
"Amateurtheater", zo bestempelde sp.a-kamerlid Hans Bonte de gebeurtenissen in de commissie Binnenlandse Zaken woensdag. "Nu zitten we in een scenario met een alarmbelprocedure of belangenconflict en zit BHV voor minstens een half jaar vast, terwijl de CD&V altijd gezegd heeft dat er maar vijf minuten politieke moed nodig was", aldus Bonte.

"Als we over een eenvoudig dossier als dit nog geen akkoord kan bereiken, hoe moet het dan met de rest", aldus het sp.a-kamerlid nog. Hij betreurt dat een aantal andere cruciale zaken, zoals het werkgelegenheidsbeleid en het creëren van homogene bevoegdheidspakketten, ook op de lange baan dreigen geschoven te worden.

Gerolf Annemans (Vlaams Belang)
Vlaams Belang-fractieleider Gerolf Annemans zei na de stemming van het splitsingsvoorstel "absoluut blij" te zijn. Hij had het over een proces dat niet meer kan worden stilgelegd. "De Vlaamse meerderheid heeft eindelijk haar meerderheid gebruikt", stelde Annemans.

De VB-voorman noemde de stemming het einde van vijf jaar hard werk. Dat de Franstaligen nog de alarmbelprocedure kunnen starten en belangenconflicten in het leven roepen, noemde hij "geen belangrijk moment".

"Dit is een proces dat niet meer kan worden stilgelegd. Daar zal de oppositie wel voor zorgen", aldus Annemans. Die poneerde nog dat zijn partij als eerste een splitsingsvoorstel indiende.

Charles Michel (MR)
De woordvoerder van de MR, Charles Michel, heeft het in een reactie op de goedkeuring van de splitsingsvoorstellen over BHV over de "vreemde keuze" van de CD&V. "De partij heeft een formateur uit haar eigen rangen een ultimatum gesteld en dan de trekker overgehaald."

"We moeten ons ervan bewust zijn dat dit een historische stemming was, want een Vlaamse meerderheid, inclusief het Vlaams Belang, heeft een zeer gevoelige tekst gestemd tegen de Franstalige minderheid", aldus Michel. Voor MR-fractieleider Daniel Bacquelaine hebben de Vlaamse partijen het "Belgische pact" verbroken, dat wederzijds respect tussen de gemeenschappen voorziet. Als dat niet blijft bestaan, kunnen de Vlamingen doen wat ze willen, want ze zijn toch in de meerderheid, luidt het.

Michel zegt nog dat iedereen waakzaam moet blijven om te vermijden dat het land niet onbestuurbaar wordt.

Reactie N-VA
Ook al is de N-VA blij dat de splitsing van de kieskring BHV in de Kamercommissie gestemd is, toch benadrukken de Vlaams-nationalisten woensdag dat ze het liever anders hadden gezien. "Dit hoefde niet voor ons. Het is jammer dat het tot deze keuze is moeten komen", verklaarde de partijwoordvoerder.

Net zoals CD&V wil ook kartelpartner N-VA oranje-blauw niet opgeven. Volgens kamerlid Jan Jambon is het belangrijk dat een sociaal-economisch programma wordt uitgevoerd. "Het sociaal-economische is een essentieel onderdeel van het regeerakkoord en is gelinkt aan het communautaire", stelde Jambon.

De N-VA'er gaf toe dat Brussel-Halle-Vilvoorde door allerlei procedures nu zeker een jaar van de baan is, maar benadrukte ook dat het communautaire los staat van BHV. En communautaire stappen moeten moeten er voor de N-VA gezet worden, luidde het.

Thierry Giet (PS)
Volgens PS-fractieleider Thierry Giet leidt de stemming in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken tot een crisis van het Belgische federale systeem en in mindere mate tot een crisis van het democratische bestel, met name omdat de voorstellen zijn goedgekeurd met de steun van het Vlaams Belang.

"De stemming is een aanval op het Belgische federale systeem. In dat systeem mag een meerderheid niet zomaar zijn wil opleggen aan een minderheid. De oplossingen moeten onderhandeld worden, zeker als het over zo'n gevoelige kwesties gaat", aldus Giet.

Het is volgens Giet nu aan de Franstaligen om te bekijken welke procedures zij volgens de wet kunnen instellen. Wat de toekomst van oranje-blauw betreft, vraagt Giet zich af of er de wil is om enkel voort te onderhandelen over de socio-economische dossiers.

Jean-Marie Dedecker (LDD)
Dit is een overwinning voor Vlaanderen. De Vlamingen hebben getoond dat ze kunnen samenwerken. De Vlaamse leeuw heeft zijn tanden getoond. Dat heeft LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker verklaard na de stemming over BHV in de Kamercommissie.

Dedecker zegt ervan overtuigd te zijn dat oranje-blauw nu gaat voortdoen. "Dat is in de coulissen allemaal geregeld. Het is een politiek spel om het gezicht van CD&V en N-VA te redden. Resultaat is dat BHV nu van tafel is".

Dat de Franstaligen het onderspit moeten delven, hebben ze volgens Dedecker aan zichzelf te danken. "Wie de arena verlaat, verliest altijd. Het zijn bovendien de Franstaligen en het FDF die altijd neen hebben gezegd", meent Dedecker.

Burgemeesters Halle-Vilvoorde
De burgemeesters van Halle-Vilvoorde, die de afgelopen jaren een voortrekkersrol hebben gespeeld in de actie voor de splitsing van BHV, reageren bijzonder opgetogen op de beslissing van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken om het wetsvoorstel voor de splitsing van de kieskring goed te keuren. Ze beseffen tegelijk dat de buit nog niet binnen is, maar zijn vol vertrouwen dat het nog slechts een kwestie van tijd is.

"We zijn er nog niet, maar we zijn dat gewoon. Ook voor mijn omzendbrief was het een lange juridische strijd die liefst 7 jaar geduurd heeft. Ook dit dossier zullen we tot een goed einde brengen omdat we juridisch heel sterk staan en het Arbitragehof aan onze kant staat", aldus Leo Peeters (sp.a), gewezen Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden en burgemeester van Kapelle-op-den-Bos.

Ook Willy De Waele (Open VLD) van Lennik is "bijzonder trots" dat na vijf jaar actie voeren het voorstel tot splitsing eindelijk door de Kamercommissie goedgekeurd is. Ook De Waele gelooft in een goede afloop. "Er is een beweging ingezet die niet meer terug te draaien is. De alarmbelprocedure zal niet beletten dat de kieskring uiteindelijk definitief gesplitst wordt. De geesten lenen zich ook niet meer tot compromissen", aldus De Waele.

Lieve Vanlinthout (CD&V) van Sint-Pieters-Leeuw is eveneens blij dat de stemming eindelijk een feit is. "Als burgemeesters van Halle-Vilvoorde zullen wij de zaak op de voet volgen. Veel hangt af van wat de Franstalige partijen vandaag zullen beslissen. Zullen ze verder onderhandelen voor een regering, de alarmbelprocedure starten of aansturen op een noodregering en de communautaire problemen maanden achteruitschuiven?".

Bert Anciaux (sp.a Spirit)
Volgens Vlaams minister Bert Anciaux (Spirit) is de splitsing van BHV nog niet van de baan nu er in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken gestemd is. "Er moet nog een federale regering komen die de wet moet bekrachtigen", zei hij woensdag in het Vlaams parlement.

"Dit onderwerp komt nog herhaaldelijk terug. De splitsing is nog niet in de plenaire vergadering goedgekeurd en zelfs dan is ze nog niet bekrachtigd door de regering. Er zijn in dit land al veel wetten goedgekeurd die nadien nooit zijn bekrachtigd", zei Anciaux onder protest van CD&V.

De splitsing zal volgens Anciaux "het engagement vragen van alle partijen die in de Vlaamse regering zitten en al dan niet invloed kunnen uitoefenen op federaal vlak".

Volgens Anciaux moet er een echte confederale dialoog tot stand komen. "Vandaag is de zorg voor de ander niet aanwezig, noch in een debat tussen unitaristen, noch in een debat tussen separatisten. Vandaag is een moedige daad gesteld, maar we zullen het vervolg moeten afwachten", zei Anciaux.

Filip Dewinter (Vlaams Belang)
Volgens Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter is de eenzijdige stemming van BHV er niet gekomen dankzij de Vlaamse oranje-blauwe partijen, maar dankzij het "non" van de Franstaligen op het "oneerbare compromis" van de Vlaamse onderhandelaars.

Een debat over BHV en de federale formatie kwam er woensdag niet in het Vlaams parlement, maar tijdens het vragenuurtje slaagde Dewinter er toch in de kwestie aan bod te brengen.

Dewinter is "blij" met de goedgekeurde splitsing. "Dit kan het begin zijn van de big bang die onvermijdelijk leidt tot de splitsing van het land. We zijn blij dat er een Vlaams front is ontstaan waarbij het Vlaams Belang is betrokken en dat het cordon sanitair is verbroken", zei Dewinter.

"Mocht er niet gestemd zijn, dan zou er hier pas een rel zijn geweest", kaatste minister-president Kris Peeters de bal terug

Groen!-fractieleidster Mieke Vogels zei dat de Vlaamse regering meewerkte aan het scenario van Dewinter. "Er is meer verstand in de Dorpsstraat dan in de Wetstraat. Wij hebben ons in de Kamer onthouden om een stem te geven aan de mensen die dit spelletje spuugzat zijn", zei ze.

Pieter De Crem
Pieter De Crem was na afloop van de vergadering van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken het drukst belaagde commissielid. Journalisten uit binnen- en buitenland omsingelden hem vanachter zijn voorzittersstoel. "Het was mijn taak de commissie in goede banente leiden en ervoor te zorgen dat er een goede parlementaire behandeling was", lichtte De Crem toe.

Volgens de commissievoorzitter, die enkele weken terug nog smalend 'Pieter De Rem' werd genoemd, betekent de goedkeuring van het splitsingsvoorstel "een belangrijk politiek feit. De Vlamingen hebben de splitsingsvoorstellen gestemd. Dat is de voorbije veertig jaar niet gebeurd", luidde het.

Opmerkelijk was dat De Crem de onderhandelaars opriep een aantal woordvoerders het zwijgen op te leggen. Hij verwees daarbij naar de uitspraken van FDF-voorzitter Olivier Maingain van de voorbije uren en dagen - uitspraken die wat hem betreft de zaken danig in de war hebben gestuurd.

Volgens hem is vandaag getoond dat het signaal van de kiezer gehoord werd en is de geloofwaardigheid van zijn partij bewezen.

Charles Picqué
Brussels minister-president Charles Picqué vindt het onaanvaardbaar dat de Vlaamse meerderheid eenzijdig het splitsingsvoorstel van BHV heeft goedgekeurd. Het is des te betreurenswaardiger, omdat het dossier ver afstaat van waar de Belgen echt van wakker liggen, aldus de regeringsleider.

Door de eenzijdige stemming wordt volgens hem het democratisch evenwicht in ons land gebroken. "Als minister-president van een tweetalig gewest waar de Vlaamse minderheid gerespecteerd wordt en ook moet worden, ben ik zeer goed geplaatst om mij daarvan bewust te zijn", luidt het.

Hij stelt ook dat ons land naar de buitenwereld toe een beeld van verdeeldheid uitdraagt, wat de hoofdstad van Europa zeer zeker schade berokkent.

Als oorzaak voor de situatie wijst Picqué op het feit dat aan de oranje-blauwe onderhandelingstafel geen volwaardige dialoog wordt gevoerd. "Onderhandelen en het bereiken van compromissen zijn evenwel een essentiële voorwaarde voor het overleven van het Belgisch model, dat vaak voorgesteld werd als een originele oplossing voor de drift der identiteiten", aldus Picqué.

Brussel moet zich daarom opstellen als een voorbeeld van stabiliteit. Hij heeft het over een "grote proeftuin waar allerlei gemeenschappen met elkaar samenleven. De traditionele openheid en verdraagzaamheid waar Brussel op boogt, moeten aantonen dat het mogelijk is samen te leven, ook al worden er verschillende talen gesproken".

Bekijk de video van de reactie van Reynders
Bekijk de video van de reactie van Open VLD
Nu in het nieuws