Wat moet er nu na de BHV-stemming gebeuren?

Wat moet er nu na de BHV-stemming gebeuren?

Wat moet er nu na de BHV-stemming gebeuren?

Print
De Vlaamse partijen hebben de voorstellen voor een splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde goedgekeurd. De 'vijf minuten politieke moed' hebben eindelijk plaatsgevonden. Maar hoe moet het nu verder?
BR>
BHV splitsen via het parlement wordt een zware procedureslag. De Franstaligen hebben al aangekondigd dat ze alles in het werk zullen stellen om de splitsing tegen te gaan. Bij de Franstaligen klinkt nu de roep naar een 'noodregering'. Kan Yves Leterme verderdoen? Is dit het einde van oranje-blauw Of zijn er andere realistische alternatieven?

Geef uw mening via onze reactiemodule. De reacties worden vooraf gemodereerd.
Nu in het nieuws