Bij stemming roepen Franstaligen belangenconflict in

Bij stemming roepen Franstaligen belangenconflict in

Bij stemming roepen Franstaligen belangenconflict in

Print
Als de Kamercommissie Binnenlandse Zaken woensdag stemt over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, waar het sterk op lijkt, dan zal MR-voorzitter Didier Reynders de partijvoorzitters van de Franstalige partijen samenroepen. Die zouden dan meteen een belangenconflict kunnen inroepen die een nieuwe procedure start, zo is uit goede bron vernomen.
Bij een belangenconflict wordt het wetgevende proces in de Kamer stilgelegd en de stemming opgeschort. Het gaat om conflicten tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten. Een belangenconflict kan ingeroepen worden als een andere overheid vindt dat ze schade toegebracht wordt.

Ook MR-fractieleider Daniel Bacquelaine zit deze middag, voor aanvang van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, nog samen met de fractieleiders van de andere Franstalige partijen. Tijdens de vergadering zullen de Franstalige fractieleiders zich beraden over een gezamenlijke houding die de Franstaligen woensdagnamiddag zullen aannemen in de Kamercommissie, aldus de MR.

Bij een belangenconflict wordt een voorstel of ontwerp gedurende zestig dagen geschorst. Een overlegcomité moet binnen die tijd een oplossing zoeken, anders moet de Senaat binnen de dertig dagen een advies uitbrengen. In de volgende dertig dagen is het overlegcomité opnieuw aan zet.
Nu in het nieuws