Kamer keurt splitsing BHV goed

Kamer keurt splitsing BHV goed

Kamer keurt splitsing BHV goed

Print
De Vlaamse partijen hebben in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken de splitsingsvoorstellen voor Brussel-Halle-Vilvoorde goedgekeurd. De Franstaligen stapten voor de stemming op. In de wandelgangen wordt gewerkt aan oranje-blauw light.

Omdat de Franstalige commissieleden de zaal hadden verlaten, namen enkel de Vlamingen aan de stemming deel. Die keurden allen de splitsing goed, op Tinne Van der Straeten (Groen!) na. Zij onthield zich.

Op de agenda van de commissie stond de bespreking van de adviezen die de Raad van State had uitgebracht over de amendementen die de Franstaligen hadden ingediend, de sluiting van de artikelsgewijze bespreking van het wetsvoorstel en de stemming. Al bij al nam de afronding van de agenda zowat drie kwartier in beslag.

De snelle afhandeling was mogelijk omdat niemand bij de bespreking wenste tussen te komen. Bovendien verlieten de Franstalige commissieleden voor de aanvang van de stemming de zaal. Daardoor verliep de stemming volgens een constante: de 24 artikels werden goedgekeurd, de Franstalige amendementen weggestemd.

Opmerkelijk was dat commissievoorzitter Pieter De Crem een deel van de behandeling in het Frans afwerkte. Toen de eindstemming een feit was, bleek er geen sprake van euforie. Enkel een licht applaus weerklonk op de Vlaamse banken. Daarna werden de commissieleden van alle kanten belaagd door binnen- en buitenlandse journalisten.

Franstaligen sturen aan op oranje-blauw light
Terwijl de Vlaamse partijen de amendementen van de Franstaligen wegstemden en de voorstellen goedkeurden (Groen! onthoudt zich), klonken dissonante geluiden bij de Frantalige partijen. MR-voorzitter Reynders wijst met een beschuldigende vinger naar de N-VA die de onderhandelingen zou hebben opgeblazen. Maar tegelijkertijd laten ze de weg open voor een noodregering.

De Franstaligen willen uiteindelijk een regering zonder communautaire agenda. De Franstaligen willen nog steeds aan oranje-blauw werken. Want dankzij de stemming in de commissie zit alles rond de Staatshervorming en het BHV-vraagstuk voor een jaar vast. De Franstaligen roepen een belangenconflict in en zetten de alarmbelprocedure in.

De N-VA blijft er wel bij dat ze een luik communautaire thema's willen opnemen in een akkoord. Maar N-VA deze morgen wel al akkoord met verregaande toegevingen voor de Franstaligen om toch maar BHV te kunnen splitsen.

Eens het stof gaat liggen, zullen de onderhandelingen verdergezet worden, maar ditmaal zonder de loodzware last van BHV, zo lijkt het wel. Formateur Leterme kan dan een regering op de rails zetten die zich enkel met sociaal-economische onderwerpen zal bezighouden. De communautaire kwesties worden op de lange baan geschoven.

De toekomstige coalitiepartners hebben al heel wat deelakkoorden bereikt en dus kan er 'snel' een noodregering komen.

.

Nu in het nieuws