Van Rompuy: "Nood aan nieuwe staatsordening"

Print
Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) stelt op zijn website "dat enkel een nieuwe staatsordening een hernieuwde en duurzame samenwerking tussen de gemeenschappen tot stand kan brengen".
"Het is mijn diepe overtuiging dat enkel in een nieuw kader dit land nog kan functioneren. Dit overstijgt evenwel de grenzen van een formatieberaad", aldus Van Rompuy.

Van Rompuy herhaalt dat een stemming over BHV in de Kamercommissie het enige antwoord is op de maandenlange chantage van de Franstaligen.

"Leterme en Van Rompuy zijn tot het uiterste gegaan om een confrontatie tussen de gemeenschappen te vermijden. Maar de kloof tussen Vlamingen en Franstaligen is te diep geworden. De instellingen zullen daveren op hun grondvesten, maar zonder Bing Bang komt er geen New Deal. Deze crisis kan leiden tot een catharsis", aldus Van Rompuy.
MEEST RECENT