Niel haalt de kaap van 9.000 inwoners

Print
Niel - Aira Mihkelson (29), die in Niel werd ingeschreven als de negenduizendste inwoner, werd afgelopen weekend in de bloemetjes gezet. Aira heeft haar roots in Estland. Vijf jaar geleden vestigde ze zich in Schelle, maar ze zakte onlangs, samen met haar vierjarig zoontje, naar Niel af.
BR>
”De naoorlogse babyboom zorgde er in 1949 voor dat Niel het absolute record bereikte van 10.820 inwoners. Gedurende de daarop volgende twintig jaar bleef het aantal inwoners min of meer stabiel”, zegt schepen Walter Troch (Open Vld). Vanaf 1965 ging het in duikvlucht naar omlaag met 7.810 inwoners in 1991 als absoluut dieptepunt.

”In tegenstelling met Niel waren er in de naburige gemeenten, zoals Schelle, Rumst en Aartselaar, nog voldoende bouwgronden ter beschikking. Jonge Nielenaren weken daarom uit. Procentueel gezien was Niel op dat moment de gemeente met het tweede hoogste aantal bejaarden in Vlaanderen”, aldus Troch. Door de realisatie van de wijk De Bosschen begon in 1992 het bevolkingscijfer weer te stijgen en stilaan kwam ook de verjonging op gang. De evolutie van de jongste jaren is niet alleen te verklaren door nieuwe verkavelingen in Hellegat en Matenstraat, maar ook door het feit dat steeds meer eengezinswoningen plaats maakten voor appartementen. Niel evolueerde van 213 appartementen in 1993 naar 905 in 2006.

PVR
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio