Schepencollege herverdeelt takenpakket

Print
Rumst - Het ontslag van schepen Jeannine Van Cauwenbergh (CD&V) zorgt ook voor een herverdeling van de bevoegdheden binnen het college. Hilda Huyghe krijgt als opvolgster evenwel niet alle verantwoordelijkheden van haar voorgangster over.
BR>
Aan het begin van de jongste gemeenteraad werden heel wat brieven voorgelezen. Vooreerst kwam het ontslag van Van Cauwenbergh aan bod. Zij verkiest vanaf volgend jaar enkel nog als gemeenteraadslid te blijven werken. Ook fractieleider Marc Verschueren las een brief voor waarbij hij Hilda Huyghe als haar opvolgster naar voren schoof. Omdat het kiesakkoord bepaalt dat deze zetel na drie jaar overgaat naar Christine Jacobs (sp.a) besloot CD&V meteen ook tot een herverdeling van bevoegdheden over te gaan. Onderwijs wordt doorgeschoven naar partijgenote Wendy Weckhuysen.

Zij blijft wel tot het einde van deze legislatuur in het college. Huyghe krijgt cultuur, bibliotheek, monumentenzorg, museum Rupelklei, gezin en buitenschoolse kinderopvang.
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio