Ombouwen De Pelikaan mag van provincie

Print
Schoten - De Vlaamse gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar laat niet met zich sollen. Hij gaat in beroep tegen de beslissing van de provincie, die goedkeuring verleende aan de ombouw van De Pelikaan in Schoten-Koningshof.
BR>
Hierdoor heeft de Schotense firma nv. Donckinvest dan toch nog geen definitieve vergunning op zak voor de ombouw van de kasteelvilla De Pelikaan van 1947.

Het gebouw is een belangrijk onderdeel van het cultureel erfgoed van Schoten. De kasteelvilla was het na-oorlogse rusthuis van het OCMW van Deurne tot in de jaren 1980 en werd opgekocht door een projectontwikkelaar met de bedoeling er een complex van elf appartementen naar te poten.

De kasteelvilla is gelegen aan de Sint Maria-ten-Boslei, vlak naast de Openluchtschool Sint-Ludgardis. Vernieuwbouw was er eerder door de gemeente geweigerd.

Eerst werd de achterbouw door een aannemer met de grond gelijk gemaakt. De werken lagen stil sedert september 2005 omdat deze slopingswerken hoegenaamd niet in overeenstemming waren met de in 2004 toegekende vergunning tot renovatie en verbouwing. Er moest dus een nieuwe stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd voor vernieuwbouw. Dit vond in tweede orde wel goedkeuring van de provincie.

Het schepencollege ging niet verder in beroep bij de minister tegen de beslissing van de provincie. De stedenbouwkundige ambtenaar blijft zijn standpunt getrouw.

Door zijn beroep wordt de vergunning opgeschort en kan niet verder gewerkt worden door de aannemer. Minister van Ruimtelijke Ordening Dirk van Mechelen zal een beslissing moeten nemen.

MVi
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio