Mère Jeanne herdacht

Print
Antwerpen - Vandaag is het dag op dag 100 jaar geleden dat Wilhelmina Telghuis, beter bekend als Mère Jeanne, overleed. Op 7 november 1907 stierf ze na een leven dat vooral werd gekenmerkt door haar belangeloze inzet voor de allerzwaksten. Haar leven, werk en nalatenschap zijn nu te boek gesteld.
BR>
Vele Antwerpenaars zullen Mère Jeanne wellicht kennen van de gelijknamige beroepsschool, die zich tot vorig jaar op de Tabakvest bevond. Weinigen beseffen echter welk een rol de stichtster van de congregatie van de Zusters Dienstmaagden van de Heilige Harten van Jezus en Maria in de geschiedenis van Antwerpen gespeeld heeft. Zuster Renata, de huidige algemene verantwoordelijke van de congregatie wil daarin graag verandering brengen.

“Met deze publicatie willen we niet alleen onze waardering uitspreken voor deze uitzonderlijke vrouw, maar ook haar inspiratie en bezieling uitdragen.”

Doortastend

De archivaris van het college, Karl Scheerlinck, gooide zich vol enthousiasme op deze schrijfopdracht. Meer nog dan louter een biografie geeft hij met het boek een boeiend stukje Antwerpse geschiedenis weer. “We wilden in het boek het tijdsbeeld schetsen waarin Wilhelmina Telghuis leefde en waarin de school verder evolueerde.”

“Wilhelmina Telghuis was een doortastende vrouw, met een krachtig doorzettingsvermogen”, vertelt Karel Scheerlinck. “Niet zonder persoonlijk financieel risico kon ze uiteindelijk twee huizen aan de Tabakvest kopen om er een school op te richten en zo kansloze kinderen de kans te geven een beroep te leren. Ze was niet alleen diepreligieus, maar ook heel sociaal bewogen. Lang voor de wetgever bracht zij de principes van het gelijkekansenonderricht al in de praktijk”.

Het rijkelijk geïllustreerd boek bevat ruim 220 foto’s en afbeeldingen, die vaak uit het kloosterarchief komen en nog nooit eerder werden gepubliceerd.

Het is voorlopig alleen te verkrijgen tijdens schooldagen op het secretariaat van het Sint-Lievenscollege, Kasteelpleinstraat 31 of via zustersdienstmaagden@ skynet.be
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio