Grondbelasting per wijk niet zo simpel

Print
Antwerpen - In Antwerpen leeft al enkele jaren de vraag om de opcentiemen op de onroerende voorheffing te kunnen aanpassen per wijk. Vlaams minister Dirk van Mechelen laat de ruimte aan gemeenten maar wijst op enkele praktische problemen.
BR>
Neem de Offerandestraat. Bij het instellen van het kadastraal inkomen in de jaren zeventig was dat een bloeiende straat. Nu is dat veel minder maar betalen de bewoners vrij veel, in vergelijking met de huidige hippe buurten zoals het Zuid. ”Indien de gemeenten bij een differentiatie de volledige keuzevrijheid zouden krijgen, dan kunnen uiteraard heel wat praktische problemen opduiken. Zo zou langs de ene kant van de spoorweg de stationsbuurt verwaarloosd kunnen zijn, terwijl langs de andere kant moderne flatjes of kantoren het straatbeeld bepalen.

De gemeente zou kunnen oordelen om de opcentiemen gericht aan te passen en dat niet voor de gehele straat te willen doen. Maar de daartoe benodigde data zijn niet voorhanden en ook moeilijk te verzamelen”, aldus Van Mechelen. ”Het Vlaams gewest of de gemeenten riskeren dan ook een financiële kater wanneer een binnengemeentelijke differentiatie niet sluitend kan worden ingevoerd en de door te storten opcentiemen foutief zouden worden ingeschat.”
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio