Ultiem gesprek met Franstaligen

Ultiem gesprek met Franstaligen

Ultiem gesprek met Franstaligen

Print
Ook de tweede formatiepoging van Yves Leterme lijkt mislukt. Gisterenavond beslisten CD&V/N-VA en Open Vld na gezamenlijk overleg dat ze vandaag in de Kamer mee de Vlaamse splitsingsvoorstellen voor BHV zullen goedkeuren. Daarmee wordt de crisis compleet en is koning Albert opnieuw aan zet.
BR>
Zowel de NVA als het FDF hebben gisteren de voorstellen van formateur Yves Leterme over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde afgewezen. Ze bestempelden ze als ”onvoldoende” of ”onaanvaardbaar”.
Later op de avond verklaarden de Vlaamse partijen dat ze vandaag de stemming forceren in de Kamercommissie als de Franstaligen vandaag niet bijdraaien.

De Vlaamse partijen hebben altijd gezegd dat zij op 7 november de splitsing van B-H-V zouden stemmen in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken indien er geen ”begin van” of ”uitzicht op” een communautair akkoord was. Vandaag ís het 7 november, en een akkoord leek gisterenavond verder af dan ooit. Alles wees erop dat commissievoorzitter Pieter De Crem straks om 14.30 uur de stemming moet laten doorgaan. Wat meteen het einde van de formatie zou betekenen vermits de Franstaligen hebben verklaard dat zij bij een eenzijdige stemming de onderhandelingen zullen verlaten.

Later op de avond bleek dat scenario ook werkelijkheid te worden. Yves Leterme liet de Vlaamse partijen omstreeks 21.30 uur alleen zodat ze zich konden beraden over hun stemgedrag van vandaag, en op die bijeenkomst bleek dat het vandaag inderdaad tot een stemming zal komen. Althans indien hun kamerfracties daarmee instemmen, maar daar lijkt weinig twijfel over te bestaan.

Voorstellen

Wat stelde Yves Leterme voor aan Vlamingen en Franstaligen? De vertrekbasis, zoals die gisteren voor lag, bevatte vijf elementen:

* De Franstaligen krijgen meer culturele en financiële mogelijkheden in de faciliteitengemeenten.

* Brussel krijgt een beter statuut en meer geld.

* Franstaligen uit de faciliteitengemeenten krijgen een dubbele stemkaart zodat ze voor Brusselaars kunnen blijven stemmen.

* Vlamingen krijgen garanties op verkozenen in Brussel.

* Ook het gerechtelijk arrondissement wordt gesplitst.

Alle B-H-V-maatregelen worden met een ’gewone’ meerderheid gerealiseerd. Daaruit volgt logischerwijze dat bijvoorbeeld over een uitbreiding van Brussel of over een wijziging van de taalgrens (Sint-Genesius-Rode dat een corridor vormt tussen Brussel en Wallonië) simpelweg niet kan gepraat worden. Een geruststelling voor de Vlamingen.

Onaanvaardbaar

Het was op die ”basis” dat Yves Leterme dinsdagmorgen begon met gesprekken onder vier ogen. In de vroege namiddag ontving hij de vertegenwoordigers van MR, FDF en cdH. Na afloop van hun vergadering lieten sommige Franstaligen zich zeer kritisch, zoniet neerbuigend uit over de voorstellen van de formateur.

”Geen vooruitgang, onbruikbaar, onaanvaardbaar”, zei Olivier Maingain van het FDF. Didier Reynders was iets gematigder. Volgens hem lag er nog niets concreet op tafel. Hij had niet meer gezien dan ”een stand van zaken”.
“Diegenen die de situatie hebben ondermijnd moeten die nu ontmijnen”, aldus Reynders die aankondigde alle Franstalige partijvoorzitters samen te roepen mocht het vandaag tot een eenzijdige stemming komen.
PS-voorzitter Elio Di Rupo drong er op aan om zulke vergadering al woensdagmorgen te organiseren.

Ongeveer gelijktijdig met het FDF verwees ook de reflectiegroep van de N-VA het huiswerk van Leterme naar de prullenbak. Dat was nog vóór de Vlaamse partijen bij de formateur waren ontvangen.
Toch liet de N-VA publiek weten: ”Onvoldoende als basis voor een goed akkoord. Moeilijk te verteren hoe de Franstaligen in de faciliteitengemeenten in de watten worden gelegd.”

Einde

Na die scherpe verklaring werden Bart De Wever en Jo Vandeurzen bij Leterme geroepen. Later op de avond werd Open Vld erbij gehaald. Na een paar uur verliet Yves Leterme zélf die vergadering. Hij liet de Vlamingen alleen zodat zij zich konden beraden over hun stemgedrag van vandaag. Na een half uur werd vernomen dat zij het vandaag, woensdag, effectief tot een stemming zullen laten komen. Dat betekent dus hoogstwaarschijnlijk het einde van de formatiebesprekingen onder leiding van Yves Leterme.

Ultiem gesprek met Franstaligen

Formateur Yves Leterme heeft woensdagochtend omstreeks 09.00 uur een ultiem gesprek met de Franstalige onderhandelaars. Die vonden het onderhandelingskader rond BHV dinsdag onvoldoende.

Blijven de Franstaligen bij dat standpunt, dan betekent dat mogelijk het einde van de oranje-blauwe onderhandelingen.

"Ik werk aan oplossingen, ik ga geen grote verklaringen afleggen." Dat was de enige commentaar van formateur Yves Leterme voor het ultieme gesprek dat hij woensdagochtend heeft met de Franstalige onderhandelaars.
MEEST RECENT