Zuidrand weert sluipverkeer: Geef uw mening

Zuidrand weert sluipverkeer: Geef uw mening

Zuidrand weert sluipverkeer: Geef uw mening

Print
Antwerpen - De studie ’Sluipverkeer in de Zuidoostrand van Antwerpen’ geeft 65 acties om de mobiliteitsproblemen aan te pakken. Beoordeel zelf de plannen en geef uw mening.
In Gazet van Antwerpen vindt U vandaag in Regio Metropool hierover het artikel "Zuidrand weert sluipverkeer".

We zetten de belangrijkste acties hieronder op een rijtje. De korte termijn (KT) loopt tot oktober 2009, de middenlange termijn (MT) tot oktober 2012, de lange termijn (LT) nadien.

* Goede inplanting en ontsluiting van de bedrijvenzone Albertkanaal (ENA) langs de E313 en van nieuwe functies langs de A12 en E19 (KT-LT)
* Probeerkaart De Lijn. De inwoners van de elf gemeenten ontvangen een tijdelijk abonnement. (KT)
* Openbaar vervoer aan verminderde kostprijs aanbieden, bv. door bijdrage gemeente. (KT)
* Opstellen nota voor Antwerps voorstadsnet. (KT)
* Gemeenten moeten meer projecten autodelen opstarten. (KT)
* Beveiligde fietsstallingen aan NMBS-stations en/of andere locaties. (KT)
* Fiets- en stapvergoeding. (KT)
* Invoeren van betalend parkeren en/of beperken parkeeraanbod in de centra van het projectgebied of beperken van de parkeertijd. (KT)
* Vervoersplan voor de gemeentelijke diensten. (KT)
* Gezamenlijke initiatieven uitwerken voor Pendelfonds. (KT)
* Proefprojecten woon-schoolverkeer. (KT)
* Dynamische verkeersinfo voor elke afrit met de te verwachten verliestijd. (MT)
* Routeplan voor vrachtverkeer. Zwaar verkeer wordt geweerd op kleinere wegen. (KT)
* Invoeren van semi-statische snelheidslimieten (bv. ozonalarm) of dynamische snelheidslimieten. (KT/MT)
* Snelheidscontroles. (KT)
* Verlenging invoegstroken van opritten. (KT)
* Mobiele filedetectie en waarschuwingssysteem op E313. (KT)
* Vervolledigen verkeerswisselaar E313-E34. (LT)
* Onderzoek naar extra capaciteit E313, E19 en E34, bv. bijkomende permanente rijstrook of spitsstrook. (KT)
* Doorstroming tramlijn 15. (KT)
* Beïnvloeding verkeerslichten voor openbaar vervoer. (KT)
* Verlengen tramlijnen Boechout, Lier, Wommelgem, Q8. (KT-LT)
* Versneld uitvoeren fietsroutenetwerk. (KT)
* Bij calamiteiten alternatieven aanreiken bij P&R. (LT)
* Opmaken van routeplan bij incidenten. (KT)
* Ontwikkelen P&R in Kontich (E19), Wommelgem (E313), Massenhoven (E313), N10. (MT)
* Herinrichting op-en afrittencomplex Massenhoven. (KT)
* Studie herinrichting rotonde Wommelgem. (KT)
* Herinrichten Krijgsbaan van knooppunt Wommelgem tot Wijnegem Shopping Center (geen rechtstreekse erfontsluitingen, minimaal 2x2 rijstroken). (MT)
* Verbeteren aansluiting op- en afrit op parking UZA. (MT)
* Wijzigen verkeerssituatie ter hoogte van het op-en afrittencomplex Kontich (E19). (KT)
* Onderzoek nieuwe verbindingsweg N1-E19. (KT)
* Groene golf aan 65 verkeerslichten. (KT)
* Onderzoeken nood aan ondertunneling of brug op kruispunt Krijgsbaan-Antwerpsestraat. (KT)
* Realiseren van een verbinding tussen Mortsel en Borsbeek, tussen Liersesteenweg/Provinciesteenweg en Krijgsbaan, ten zuiden van Borsbeek of parallel met spoorlijn in Mortsel. (LT)
* Verbinding tussen Lier en E313, tracé tweede spoortoegang. (LT)
* Nieuwe verbinding A12/N177 met N171 (Expresweg) aanleggen. (MT)
* Verlengen van N171 tot Krekelenberg in Boom. (MT)
* Nieuwe lijn(en) openbaar vervoer die gemeenten verbindt, bv. Fortenlijn. (MT)
* Uitbouwen van busnetwerk met hoge frequentie. (MT)
* Liefkenshoekspoorverbinding (LT)

Geef hieronder uw mening.
Meer nieuws uit Antwerpen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio