Matumona beslist met CGKR over juridische klacht

Voetballer Zola Matumona, die zijn contract bij FC Brussels heeft opgezegd na een racistische uitlating van zijn voorzitter Johan Vermeersch, ontmoet maandagavond vertegenwoordigers van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR).

Belga

Het CGKR, dat de uithaal van Vermeersch al scherp veroordeelde, zal dan beslissen over een eventuele juridische klacht. De plaats en het precieze tijdstip van de ontmoeting zijn niet meegedeeld, omdat de voetballer en het CGKR de discretie willen bewaren. Het centrum zal het dossier bestuderen en sluit niet uit contact op te nemen met Johan Vermeersch.

In geval het juridische stappen onderneemt, kan het Centrum een eenvoudige klacht indienen of zich burgerlijke partij stellen. Maar eerst moet nog nagegaan worden of er een klacht kan ingediend worden. "We moeten checken of de uitspraken van de Brussels-voorzitter strafbaar zijn, want er bestaat nog altijd een zekere vrijheid van meningsuiting", aldus Edouard Delruelle, adjunct-directeur van het centrum.

Maar los daarvan veroordeelt het CGKR de uitspraken van Vermeersch, omdat ze het lange sensibilisatiewerk tegen racisme in het voetbalmilieu hypothekeren.

Nu in het nieuws