Masteropleidingen over enkele jaren twee jaar

Print
Masteropleidingen, die nu soms slechts één jaar in beslag nemen, zullen naar verwachting allemaal twee jaar duren.
Dat concludeert het Leuvense studentenblad Veto op basis van een rondvraag onder faculteiten aan de K.U.Leuven. Momenteel zijn er nog een aantal faculteiten zoals Letteren en Sociale Wetenschappen waar de drie jaar durende bacheloropleiding gevolgd wordt door een master van slechts één jaar.

Dezelfde argumenten voor tweejarige masters keren vaak terug. Zo wordt gevreesd dat de Leuvense masters minderwaardig zijn in vergelijking met tweejarige cycli uit het buitenland. Een extra jaar zou ook ruimte vrijmaken voor stages en uitwisselingsprojecten in het buitenland. "Heelwat faculteiten zijn bereid schoorvoetend de stap naar tweejarige masters te zetten, alhoewel er zowel onder proffen als studenten enige gereserveerdheid bestaat. De discussie draait rond de invulling ervan", aldus Veto.
Nu in het nieuws