Animo vraagt meer aandacht voor milieu

Print
Sint-Niklaas - De socialistische jongerenbeweging Animo lanceert na het Rode nu ook het Groene Boekje. Daarin bundelt Animo voorstellen voor een ambitieus, lokaal klimaatplan.
BR>
Dat Sint-Niklaas al bij de kopgroep van meest energievriendelijke gemeenten zit, is een feit. Toch vindt Animo dat het nog beter kan. In het Witboek engageert het stadsbestuur zich al om een lokaal Kyotoprotocol uit te werken. ”We willen dat Kyotoprotocol niet afwachten en daarom doen we zelf concrete voorstellen”, zegt Nathalie Van Garsse van Animo. ”We vragen het stadsbestuur om zo snel mogelijk werk te maken van een sociaal, slagkrachtig, meetbaar en gedragen lokaal protocol. Elke inwoner kan in zijn rol letten op een zuinig energiegebruik en hierdoor CO2-uitstoot beperken.”

Animo dringt er op aan om de drempel naar een zuiniger energieverbruik te verlagen en om inwoners beter te begeleiden bij het duurzamer maken van de woonomgeving.

Verder moeten ook wijkcomposteren, meer stadsbossen, betere fietspaden en meer mogelijheden voor carpooling bijdragen tot een betere levenskwaliteit. Animo denkt ook aan een gratis energie-audit voor de woningen van de inwoners.

Het Groene Boekje werd vorige week al aan de gemeenteraadsleden bezorgd. Burgemeester Freddy Willockx (sp.a) zette symbolisch zijn voetafdruk in de klei om zijn engagement te tonen om de ecologische voetafdruk van de stad de komende jaren drastisch te verkleinen.
MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio