'Geeft u minder aan ngo's na publicatie boek Debels?'

'Geeft u minder aan ngo's na publicatie boek Debels?'

'Geeft u minder aan ngo's na publicatie boek Debels?'

Print
In zijn boek ‘Hoe goed is het goede doel’, dat woensdag in de boekhandel ligt, waarschuwt Debels voor charitatieve fraude en inefficiënt werkende ‘goede doelen’. De grote ngo’s reageren verbolgen.
BR>
“Niet wat het personeel kost of zelfs hoeveel geld er naar wie gaat, doet ter zake”, zegt Bogdan Vanden Berghe van 11.11.11, “maar hoe er structurele veranderingen mee nagestreefd worden.” 11.11.11 wijst er op zijn site op dat de werkingskosten slechts 16% uitmaken.
Ook Vredeseilanden, dat bij naam wordt genoemd, weerlegt op vredeseilanden.org omstandig citaten uit het boek. Dré Smessaert: “De auteur gebruikt twee ontslagen medewerkers als bron. Van hun verklaringen maakt hij dan zijn eigen interpretaties zonder die bij ons te verifiëren.”

De kern van de zaak is dat Debels ontwikkelingshulp verwart met noodhulp. “Het is niet onze bedoeling om geld uit te delen zodat de mensen bijvoorbeeld het schoolgeld van hun kinderen kunnen betalen, maar om ervoor te zorgen dat zij zelf dat geld verdienen. De amper 15% rechtstreekse hulpverlening - de top van de beruchte niveaupiramide die Debels aanhaalt - is eigenlijk nog 15% te veel: ze moeten - met onze steun - via hun boerenorganisaties, verbeterde landbouwtechnieken en het in eigen handen houden van handel en transport onafhankelijk worden.”

“Als je de lokale partners ook als ontwikkelingshulp beschouwt, dan wordt nog altijd 55% van de middelen besteed aan kantoren. Nederlandse ngo’s doen dat met slechts 40%. Er is dus nog marge voor verbetering.”, reageert Debels.

Waarom hij de ngo niet zelf heeft gecontacteerd? “Ik heb dat wel gedaan, alleen niet de officiële woordvoerders. Ik heb niet enkel die ex-medewerkers gesproken (zie ook doordacht. be), maar ook mensen die er nog werken.”

“Kijk, het is niet de bedoeling om met mijn boek de geldinzameling van de ngo’s te schaden? Het is mij te doen om de polemiek aan te zwengelen. De vraag is of men de waarheid wil kennen of niet.”

Het boek verschijnt nu zónder de betwiste ondertitel ‘100 euro in de collectebus van 11.11.11 levert slechts één euro in het zuiden op’, “Maar ik blijf bij mijn stelling.”, zegt de auteur.

Ook uitgever Kristof Lamberigts staat achter zijn auteur: “We hebben het boek laten nalezen, onder meer door een minister van staat.”

Studie

Er bestaat een studie van de actiegroep Stop Armoede Nu uit 2006 die de stellingen van Thiery Debels over Belgische niet-gouvernementele organisatie (ngo's) bevestigt. Debels is de auteur van het boek "Hoe goed is het goede doel?" dat woensdag op de markt komt. Hij beweert dat van elke geschonken 100 euro slechts 1 euro naar de Derde Wereld gaat.

In hun studie van november 2006 maakt Stop Armoede Nu een kritische doorlichting van zowel internationale als Belgische ngo's op basis van bestaand cijfermateriaal.

Volgens het onderzoek is er vooral een gebrek aan transparantie in verband met de besteding van de miljoenen die ngo's krijgen, zowel in België als in het partnerland. Bovendien worden subsidies soms ingezet voor doelen die niet overeenkomen met de beleidsdoelstelling van de overheid.

Veel ngo's besteden volgens de actiegroep hun middelen ook aan studies, reclame en consultants, terwijl slecht een beperkt deel echt bij de hulpbehoevenden terechtkomt. Er zou zo te veel geld uitgegeven worden in België of soms naar het internationale moederbedrijf vloeien.

Stop Armoede Nu betreurt dat ngo's nog altijd de aanbevelingen niet helemaal volgen die het Rekenhof in 1997 formuleerde voor het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking. Het Rekenhof wil meer controles of ngo's wel de doelstellingen realiseren waar ze geld voor krijgen en pleit onder meer voor een duidelijk en gedetailleerd financieel verslag.

Zo gebruiken volgens de studie sommige ngo's een belangrijk deel van hun subsidies voor restaurantkosten, onkostennota's en reis- en verblijfskosten zonder dat veel controle mogelijk is. Sommige ngo's zouden niet spaarzaam zijn en laten bijvoorbeeld na verschillende offertes te vragen bij grote aankopen.

Stop De Armoede verwijst zelf ook naar een studie van ActionAid International. Die onderzocht welk percentage ontwikkelingshulp effectief bij de hulpbehoevenden terecht kwam. Wereldwijd bleek 61 procent "spookhulp" te zijn. Voor België berekende ActionAid dat in 2003 slechts 31 procent echte hulp was en 69 procent dus spookhulp.

De studie stipt ook nog aan dat sommige ngo's zelfs winst maken. Op een totaal van zo'n 70 gecontroleerde organisaties, bleek dat voor 2004 de opbrengsten 25 miljoen euro hoger lagen dan de uitgaven. Zo sloot Vredeseilanden, dat in het boek van Debels onder vuur ligt, volgens de studie 2005 af met een winst van 2,8 miljoen euro.

Stop De Armoede pleit voor een dringende herdefiniëring van de financiering van en de controle op ngo's.

KD
Nu in het nieuws